Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Imaginativní krajinou J.M.W. Turnera

15. 12.-15. 1. / Galerie kritiků / Fotografie

Do 15. 1. 2023 je v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná velmi zajímavá výstava Imaginativní krajinou J.M.W. Turnera.

Projektu se pod vedením Vladimíra Kysely účastní 7 fotografů a jedna malířka – Mirka Bedřichová, Jitka Bejdáková, Hanka Janíčková, Lea Luxemburgová, Mirka Trusková, Břeťa Ulrich a Standa Zela. Dvakrát navštívili turnerovské sbírky v TATE Britain, strávili týden v Lake District a následně také pět dní v Benátkách – tedy ve dvou lokalitách, jež Turner ve svých dílech zobrazil. Odnesli si doslova tisíce záběrů a interpretovali je do individuálních příběhů tak, jak tvorbu velkého malíře každý z nich pochopil. Vzniklo téměř 100 fotoobrazů, z nichž 70 bude prezentováno ve společné e-knize a 25 děl na výstavě. 

… Fotografické obrazy zde vystavené by se daly rozdělit různým způsobem – podle autorů, podle lokalit (Londýn, Lake District, Benátky), podle témat projektu (Krajina záznam, Krajina koláž, abstrakce) či podle použitého materiálu (plátna, fotodesky, malby). Nicméně se jedná o velkou cestu za tématem a příběhem, takže smysl mělo obrazy řadit v instalaci tak, jak k autorům přicházely jednotlivé podněty. U vstupu do galerie jsou umístěna typická témata, jež Turner maloval – moře, jezero, město. Následně na čelní stěně je reflektováno ústřední téma malíře kolem Lake District a přímořské krajiny, dále v zadní části galerie obrazy spojené s Benátkami, částečně i s Alpami. V atriu na malovaných plátnech Jitky Bejdákové lze doložit, že projekt směřoval také za rámec světa fotografie…“

Z úvodní řeči Vladimíra Kysely na vernisáži:

„My samozřejmě nejsme blázni a srovnání s velikým Turnerem nemůže nikdo z nás myslet vážně, ale o to tady vůbec nešlo. Otázka stála, zda lze turnerovskou barevnost, témata a výtvarné prvky ať už fotograficky nebo malířsky přenést do dnešní doby. Co pro dnešního člověka funguje a jak s tím může pracovat s využitím soudobé techniky. Ale hlavně, jsme schopni s našimi dovednostmi realizovat ne úplně jednoduchý projekt?

Jak vlastně takový projekt upéct? Stejně jako předtím u Césara Manrique a příští rok u Joana Miro je potřeba nejdříve dostat Turnera do hlavy. Vydáte se do Anglie, navštívíte jeho sbírky a krajinu, kterou maloval a kde žil, nakoupíte literaturu a studujete a studujete… Přidáte několik krásných bláznů, kteří nelitují času a peněz a hlavně chtějí něco jiného než selfie nebo kalendář. Kromě Lake District přisypete ještě Benátky. Zahustíte to tisíci záběrů, stovkami hodin práce a diskusí a pak vylezete na slunce boží, vydáte knihu a vystavíte vybrané obrazy.

Náš Turner není o individuálním výkonu jednotlivého fotografa či malíře, jakkoliv je to důležité a potřebné. Je o tom, že je možné ve skupině lidí, kteří si vyjdou vstříc, jít do něčeho nového i s rizikem, že to nemusí dopadnout. A společně zažít něco, co by každý sám za sebe zažil jen stěží. Tvorbu příběhu od počáteční myšlenky, přes individuální zápletky až po finální společnou výstavu. A z tohoto pohledu jsem tím, co před sebou vidíte, nadšený a pyšný zároveň. Na kolegy i na sebe. Dovolte mi představit náš tým.

Mirka Bedřichová – náhlédněte s ní do intimní krajiny Lake District bez příkras
Jitka Bejdáková – začalo to bažinou a, zatím, skončilo úchvatným městem na laguně
Hanka Janíčková – to se ráno probudíte na břehu jezera či moře a začnou se dít anglické věci
Lea Luxemburgová – černobílá rebelka, která řekla, že bude až ve druhém vydání naší knihy
Mirka Trusková – važme si toho, co je kolem nás, zázrak ale nemusí trvat věčně
Břeťa Ulrich – turnerovské twisty na počkání
Standa Zela – myslím, že by Turner odložil paletu a začal fotit“Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Imaginativní krajinou J.M.W. Turnera