Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy ILUSTRAD/AS. Pohled na avantgardní ženskou tvorbu v oblasti současné ilustrace

končí 20. března / Institut Cervantes Praha / Ilustrace

Do 20. 3. 2024 je v Institutu Cervantes, Na Rybníčku 6, Praha 2, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava ILUSTRAD/AS. Pohled na avantgardní ženskou tvorbu v oblasti současné ilustrace.

Autor/ři/ky: Bea Lema, Pelo di Cane, Helena Pérez García, Iria Fafián, Iria do Castelo, Lara Lars, Luisa Rivera, Mar Hernández (MALOTA), María Hesse, Nuria Figueiredo, Sara Landeta, Sonia Pulido

Kurátorka: Matilde Rodríguez

Časové zařazení: 2003 – 2020

Mluvit dnes o ilustraci znamená mluvit o trendu, avantgardě, celosvětovém tvůrčím fenoménu. Nelze popřít rozmach, který ilustrace v posledních letech zažívá díky nové generaci umělců, kteří prostřednictvím internetu a zejména sociálních sítí dokázali šířit svá díla přímo, bez prostředníků. Skutečnost, kterou bychom mohli považovat za normální pro vizuální éru, v níž žijeme, ale která je revoluční a přelomová, neboť tímto způsobem se ilustrátorům podařilo jedním tahem odstranit tradiční elitářské bariéry a učinit z ilustrace blízké, přístupné umění, v němž je možný dialog mezi umělci a veřejností.

Kurátorka výstavy Matilde Rodríguez, kulturní manažerka specializující se na současnou ilustraci, design a městské umění, vybrala díla 12 předních domácích a zahraničních umělkyň, mezi nimiž jsou Chilanka Luisa Riverová a Španělky Sonia Pulido, María Hesseová, Helena Pérezová Garcíaová a Lara Larsová, aby zdůraznila roli žen v tomto ilustračním boomu. Cílem výstavy je také ukázat nejsvobodnější, nejkreativnější a nejosobitější tvorbu vybraných ilustrátorek a prozkoumat různé formáty a techniky, s nimiž pracují: sítotisky, koláže, keramiku, risografy, digitální kresby a sochy. Ukázka vysoké úrovně kreativity a experimentování v současné ilustraci.
 
Kurátorka o výstavě říká: „ILUSTRAD/AS je avantgarda, kreativita, profesionalita a rozmanitost. Dvanáct umělkyň, které reprezentují mnoho dalších z této současné umělecké a kulturní scény, kde ženy vynikají svou kvalitou a profesionalitou. Umělkyně, které udávají trendy, které přišly, aby zůstaly a které mají stále co říci, nakreslit, sdílet, tvrdit. Protože budoucnost ilustrace je také ženská“.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy ILUSTRAD/AS. Pohled na avantgardní ženskou tvorbu v oblasti současné ilustrace