Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy ilustrací Borise Jirků ke knize Mistr a Markétka Michaila Bulgakova

12. 12.-28. 12. / Galerie Portheimka /

Do 28.12.2016 bude v galerii Portheimka, Štefánikova 12, Praha 2, přístupná v 1.patře výstava ilustrací Borise Jirků ke knize Mistr a Markétka Michaila Bulgakova. Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

Mistra a Markétka

Nové ilustrované vydání jednoho z nejznámějších ruských románů s více než osmdesáti obrazy Borise Jirků.

392 stran, celobarevné, 80 ilustrací, formát 164 x 240 mm

Světově proslulý román Mistr a Markétka, na němž ruský prozaik a dramatik Michail Bulgakov (1891–1940) začal pracovat koncem dvacátých let a které dokončil, již zcela vyčerpaný a téměř slepý, pouhých několik dní před smrtí, náleží do zlatého fondu světové literatury a je právem považován za jedno z nejpozoruhodnějších literárních děl 20. století. Ačkoli se začalo rodit již téměř před sto lety, jde o dílo stále živé – dílo, které čtenářské publikum nepřestává okouzlovat, ba fascinovat již po řadu generací.

Mistra a Markétku lze charakterizovat jako mnohovrstevnatou magickorealistickou fantaskní grotesku zasazenou do veskrze reálných – a z dnešního hlediska zcela absurdních – poměrů, které v Sovětském svazu panovaly na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století. Lze jej číst jako mistrovskou satiru na dobové pořádky, ale také jako důmyslnou variaci na faustovské téma, svéráznou filozofickou alegorii a především jako strhující příběh nikdy nekončícího střetávání dobra se zlem, viny a neviny, odvahy a zbabělosti, který nám skýtá nejen mimořádný čtenářský zážitek, ale také nás ponouká k tomu, abychom spolu s autorem hledali odpovědi na základní otázky lidského bytí.

Michail Bulgakov se vydání svého vrcholného díla nedočkal, román poprvé vyšel až čtvrtstoletí po jeho smrti, navíc v okleštěné a cenzurované podobě.

Kniha vychází v překladu naší přední rusistky Aleny Morávkové, která se Bulgakovovým dílem soustavně zabývá již od šedesátých let minulého století. Její překlad, který byl poprvé publikován v roce 1969 a dočkal se sedmi reedic, byl v rámci zemí bývalého východního bloku vůbec prvním převodem využívajícím necenzurované znění díla.

Nové vydání je doplněno více než osmdesáti obrazy Borise Jirků. Většina z nich se veřejnosti představuje vůbec poprvé.

http://www.rybkapub.cz/rybka/eshop/0/0/5/187-Michail-Bulgakov-Mistr-a-Marketka

Prof. Boris Jirků (nar. 1955 ve Zlíně) je přední český malíř, sochař a ilustrátor. V letech 1970 až 1974 absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a v letech 1974 až 1980 Akademii výtvarných umění u profesora Arnošta Paderlíka. Po roce vojenské služby v Janovicích pracoval v letech 1982 až 1989 jako uklízečka v základní škole, v té době zároveň po dva roky vyučoval na LŠU. V období 1990 až 2006 vedl ateliér figurální kresby a malby na pražské UMPRUM, kde krátce působil též jako rektor. V současné době vede výuku figurální kresby a malby na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Je také vedoucím a garantem doktorandského a magisterského programu klasická média na Fakultě výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici. Organizuje výstavy FIGURAMA zaměřené na figurální práce studentů patnácti univerzit z Evropy a USA.

Věnuje se volné kresbě, malbě, grafice, ilustraci, dřevěné a kovové plastice a výtvarným realizacím v architektuře. Ilustroval mnoho významných děl světové literatury, je držitelem řady uměleckých ocenění.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy ilustrací Borise Jirků ke knize Mistr a Markétka Michaila Bulgakova