Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Ilji Hartingera: Roky s barvami

3. 10.-16. 11. / Mánes - výstavní síň / Malba

Do 16. 11. 2023 je v malé výstavní síni Mánesa (provozuje Galerie Art Concept by Galerie Art Praha), Masarykovo nábřeží 250, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Ilji Hartingera: Roky s barvami.

Otevírací doba Út – Pá: 13 – 19h.

Kurátorem výstavy ROKY S BARVAMI je Jolana Pastor.

ILJA HARTINGER (1935 v Karolince) – pochází ze sklářské rodiny, vystudoval Střední umělecko průmyslovou školu v Brně a poté Vysokou školu umělecko průmyslovou v Praze, v ateliéru malby a grafiky u profesora Antonína Strnadela.

Maluje olejem i akvarelem, nejčastěji v kombinaci s kvaší a pastelem. Vytvořil také mnoho monumentálních vitráží technikou leptaného a pískovaného skla. V současné době se věnuje převážně olejomalbě s častými motivy valašské krajiny a přístavních měst.

„Ilja Hartinger prošel tím nejlepším školením na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru uznávaného Antonína Strnadela.  Kromě tohoto pedagoga na něj měl velký vliv i další z nich – Jan Bauch. Ilja patřil k vnímavým studentům, dokázal vstřebat Strnadelův vliv folklórní tématiky a expresivitu Jana Baucha. Obojí dovede syntetizovat autentickým způsobem tak, že se z něj postupem času stal oblíbený umělec, klasik Valašska, kde již desítky let patří k významným autorům. Jeho projev je autentický tím, jak se snaží vyjádřit emoce z bezprostředního okolí. Folklórní a krajinné náměty rozvíjí tradičními i experimentálními přístupy. Jeho technika malby pomocí špachtlí mu umožňuje ztvárnit plastický reliéf a prolínání barevných vrstev, které jsou na obraze zřetelné (připomínají geografické vrstvy, kde je vidět struktura). Právě struktura Hartingerovi umožňuje dosáhnout barevného efektu a malba působí ve výsledku efektem zářivosti.  Umělcovy obrazy jsou kantátami rodného kraje, v nichž pulzuje jeho vize. Celý život se snaží zachytit pravdivost krajiny, kterou miluje.“

Jolana Pastor – kurátorka výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Ilji Hartingera: Roky s barvami