Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Ideální Velká/Malá Praha, 1919/2019

Pouze do soboty 1.6.2019 bude v Galerii Lucerna, Štěpánská 61, Praha 1 – Palác Lucerna, mezipatro (po schodech a naproti vstupu do Kina Lucerna), přístupná velmi zajímavá výstava Ideální Velká/Malá Praha, 1919/2019.

Jubilejně a poprvé po sto letech bude na stejném místě, v paláci Lucerna, vystaveno legendární dílo Maxe Urbana „Ideální Velká Praha“, zpracované v letech 1915–1918. Originál dokumentu obsahuje 30 stran ručně psaného textu a 79 obrazů. Celé dílo bude prezentováno formou faksimilí a exkluzivně bude vystaveno dvacet čtyři originálů.

Historickým kontrapunktem k plánu Maxe Urbana bude představení hlavních tezí Metropolitního plánu. Ten vzniká v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy od roku 2013 a v roce 2018 bylo zahájeno jeho projednávání. Výstava naznačí možný vývoj města v jedenadvacátém století. Oba plány budou prezentovány v širších souvislostech na tematických panelech a doplní je nejnovější fyzický model výškové regulace celé Prahy.

Na kolokviu bude v bohatém programu komplexně představena osobnost a tvorba „zakladatele“ pražského plánování dvacátého století – architekta, urbanisty, ale i filmaře – Maxe Urbana. Jeho odkaz bude prezentován, ve světle utopistických, ideálních, ale i pragmaticky reálných plánů, a to včetně současného způsobu plánování města na prahu třetího tisíciletí. Bude promítnuto několik němých filmů Maxe Urbana s hudebním doprovodem.

Pořádá hlavní město Praha ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Národním technickým muzeem a Národním filmovým archivem.

Vstup na výstavu zdarma.

Otevřeno 14–19 hodin, v sobotu 9–19 hodin.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Ideální Velká/Malá Praha, 1919/2019