Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Hroby barbarů

26. 5.-14. 2. / Muzeum hl.m.Prahy / Historie

Do 14.2.2016 bude v Muzeu hl.m.Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, přístupná zajímavá výstava Hroby barbarů / Svět živých a mrtvých doby stěhování
národů.

Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Labrys, o. p. s., a Národním muzeem pořádá od 27. 5. 2015 do 14. 2. 2016 v hlavní budově muzea na Florenci výstavu Hroby barbarů / Svět živých a mrtvých doby stěhování národů. Výstava přiblíží dramatické období doby stěhování národů, předvede některé nejvýznamnější archeologické nálezy z této doby z území Čech i Moravy a představí unikátní soubor nálezů z pohřebiště z 5. století n. l., objeveného v Praze-Zličíně.

Záchranný archeologický výzkum při výstavbě obytného souboru Zličínský Dvůr v Praze-Zličíně probíhal v letech 2005 až 2008. Provádělo jej nejprve Muzeum hlavního města Prahy a poté společnost Labrys, o. p. s. V průběhu archeologického výzkumu bylo prozkoumáno celé pohřebiště z doby stěhování národů, náležící tzv. vinařické skupině a datované do druhé až třetí třetiny 5. století n. l. Bylo zde odkryto celkem 177 hrobů, čímž se toto pohřebiště stalo dosud nejrozsáhlejší prozkoumanou nekropolí z doby stěhování národů na území České republiky a jednou z největších i v kontextu širší střední Evropy.

Přestože podstatná část hrobů byla v minulosti vyloupena, představuje kolekce získaných nálezů naprosto unikátní celek. Byl zde objeven např. dosud nejobsáhlejší soubor luxusních skleněných nádob na našem území, přičemž podstatná část získaných exemplářů se zachovala ve vynikajícím stavu a patří mezi opravdové skvosty. Také soubor předmětů z drahých kovů má nejen vědecký význam, ale i mimořádnou uměleckou a estetickou hodnotu.

Vedle nálezů z Prahy-Zličína návštěvníci na výstavě uvidí také výjimečně bohaté soubory předmětů ze stejného období, například soubor nálezů z bohatého hrobu germánského velmože z Blučiny, početný soubor šperků a dalších předmětů z pražských i mimopražských pohřebišť z doby stěhování národů ze sbírek Národního muzea, předměty z hrobu germánské kněžny ze Smolína, výbavu hrobu „dámy z Měcholup“ a další nálezy z Prahy i celých Čech.

V rámci doprovodných programů k výstavě budou návštěvníkům k dispozici pracovní listy, které je poutavou formou provedou výstavou. Pro veřejnost i školní skupiny budou připraveny komentované prohlídky. Zájemci o toto období našich dějin budou moci navštívit podzimní cyklus přednášek, a získat tak širší povědomí o tématu. Pro rodiny s dětmi nebo školní skupiny budou připraveny tematické hry a soutěže o ceny.

K výstavě je vydána výpravná publikace.

Autoři výstavy:
Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D. (Labrys, o. p. s.)
Mgr. Miroslava Šmolíková (Muzeum hlavního města Prahy)
Mgr. Jiří Vávra (Labrys, o. p. s.)

Architekt:
Akad. arch. Miloslav Čejka – Studio FAM
(výstava Lovci mamutů 2007–2008 a Staré pověsti české v Národním muzeu, Cesta do hlubin
města – 12 nej. objevů pražské archeologie v Muzeu hl. m. Prahy 2009–2010)

Grafické řešení:
Jiří SušankaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Hroby barbarů