Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Host / Guest

Do 20.5.2018 bude v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Host / Guest.

Vystavují: Ivo Sedlacek, Irmgard Flemming, Kaška Pietrzak, Michal Kurkowski, Andrzej Brzegowy, Andrzej Markiewizc, Adam Romaniuk, Ondřej Michálek, Xénia Hoffmeisterová, Berenika Ovčáčková, Xénia Hoffmeisterová, Zuzana Růžičková, Jaroslava Severová, Jiří Sozanský

Lidé
lidem
dveře
otvírají.
Host do domu –
– a ještě někdo
(Jiří Wolker)

Výstava prezentuje grafické listy, tištěná média a další práce související s tištěným principem a daným námětem. Vystavujícími jsou přizvaní zahraniční umělci z Německa, Polska a členové SČUG Hollar.
Název Host můžeme uchopit podle významu slova či vycházet z asociací… Každý umělec má svého hosta: přítele, nepřítele, hosta – strašáka, hosta poetu, hosta chtěného či nechtěného. Někteří ctí biblické rčení: Host do domu Bůh do domu. Někteří jsou ukryti ve své nitru a pracují se svojí imaginací – kde se jim zjevuje host v neuchopitelném tvarosloví, ti druzí reagují na současnou realitu lidstva, která nás bolestně zraňuje, svými válečné konflikty a má svého hosta na úprku – běžence. Žijeme ve světě protikladů, ve světě plném naléhavých problémů: ekologických, klimatických, války, terorismus, chudoba. Není nic těžšího/snazšího než reagovat a tvořit.
A grafická prezentace; nám opět přibližuje grafické médium, které je bez hranic. Objevujeme v grafických otiscích všechny techniky i ty, které jsou zdánlivě neslučitelné v technikách kombinovaných. Nalezneme zde působivé formy sebevyjádření.

Kurátorka výstavy: doc. Lenka VilhelmováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Host / Guest