Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Hollarka 100

Do 31.5.2020 bude v Galerii ve věži Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 (vstup z Vodičkovy), přístupná zajímavá výstava Hollarka 100.

Výstava se koná ke stoletému výročí založení školy 1920 – 2020. V retrospektivní prezentaci Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy Václava Hollara zde bude představena  především malba, kresba, volná užitá grafika vytvořená studenty od současnosti až do šedesátých let minulého století. Nebudou chybět ani dobové fotografie ze školních akcí, nebo přímo z odborné výuky.

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara slaví výročí výstavou

Poměrně složitá historie školy započala v roce 1920 založením Státní odborné školy grafické. Ve třicátých letech se utěšeně rozvíjela zejména v době působení ředitele Ladislava Sutnara (od roku 1933). V roce 1949 pak došlo k rozdělení školy na dvě, a to na dnešní na Střední průmyslovou školu grafickou a na Vyšší školu uměleckého průmyslu. Z druhé jmenované po dalších peripetiích vznikla v roce 1954 dnešní „Hollarka“, za jejíž, dnes již zlidovělý, název může přestěhování školy na Hollarovo náměstí v Praze 3. V roce 2004 byla rozšířena o vyšší odbornou školu.

Na škole učila celá řada zajímavých osobností, např. malíř Rudolf Kremlička, grafik Jan Konůpek, fotografové Jaromír Funke a Josef Ehm a mnozí další. Mnoho absolventů „Hollarky“ je známo nejen v českém, ale i v mezinárodním prostředí; za všechny jmenujme např. Jan Solperu, Michaela Rittsteina, Ivana Kafku, Jaroslava Rónu, Michala Cihláře, Romana Prahla, Federica Díaze, Helenu Třeštíkovou či Ester Geislerovou.

Dodejme, že ne málo bývalých studentů a absolventů „Hollarky“ se pak na ni vrací jako pedagogové.

Dnešní Hollarka vyučuje na střední škole dva obory. Prvním je Grafický design, který má dvojí zaměření: vlastní grafický design a (nově) audiovizuální tvorbu. Druhým oborem je Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu.

Cílem výuky na oboru Grafický design je získaní odborných znalostí a schopností samostatně navrhnout a realizovat tiskoviny a reklamní formy. Naši studenti následně nacházejí uplatnění v reklamních agenturách, grafických studiích, v redakcích apod.

Obor Audiovizuální tvorba komplexně seznamuje s novými moderními technologiemi, které často využívají i klasické výtvarné techniky. Studenti se mohou uplatnit zejména v grafických studiích, filmovém průmyslu, jako designéři výrobků, ve firmách zabývajících se návrhy a realizacemi výstavních expozic apod.

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu připravuje žáky pro činnosti směřující k realizaci uměleckých děl z keramiky nebo navrhování užité keramiky. Uplatnění nacházejí v samostatných dílnách.

Mnoho našich studentů všech oborů pokračuje ve studiu na vysokých školách.

Tříletá vyšší odborná škola nabízí dva studijní obory zakončené absolutoriem.

Interaktivní grafika připravuje studenty k práci v oborech spjatých s užitou a animační grafikou. Studenti se naučí ovládat animační 2D a 3D programy. Absolventi se uplatňují jako samostatní designéři nebo členové designérského týmu 2D, 3D statických a animovaných produktů, v týmu při tvorbě programů pro distanční vzdělávání, také jako tvůrci počítačových her a aplikací, popř. i v oblasti volného umění.

Obor Kresba a ilustrace v médiích rozvíjí řemeslné a kresebné zkušenosti studentů zároveň s invencí a moderním pojetím tvorby. Absolvent se uplatní jako samostatný výtvarník-ilustrátor, ale také v oblasti volného umění, případně na pozici grafik-designér.

Absolventi obou oborů VOŠ mohou pokračovat ve studiu na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni, kde je jim po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek uznáno studium na Holarce a postupují do vyšších ročníků bakalářského studia. Obdobná situace je na Universitě Solent v Britském Southhamptonu. Řada našich studentů samozřejmě pokračuje ve studiu na dalších vysokých školách.

Výstava Hollarka 100 zahrnuje historii školy od šedesátých let až po současnost v ukázkách prací z vyššího studia. K vidění budou jak dokumentární fotografie, které zčásti poskytli sami absolventi, tak ukázky malby, kresby a grafik, keramiky i audiovizuální projekty, které v hodinách odborných předmětů vytvořili současní studenti.

https://www.hollarka.cz/

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Hollarka 100