Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Hledání Kudora

Do 28.4.2019 bude v Galerii Jelení, Dukelských hrdinů 25a, Praha 7, přístupná velmi zajímavá výstava Hledání Kudora.

kurátor: Lukáš Jasanský

Kudor je potvrzením existence metafyziky ve fotografických postupech, jež nelze vysvětlit logicky
Kudor je omyl, který se stane trendem
Kudor je významný zejména svými významy
Kudor je prostor vně obrazu
Kudor je Severočeská nová vlna
Kudor nepodléhá fyzikálním zákonům, pokud je pevně uchopen myšlenkově
Kudor je momentální analogové kritérium bez obecné platnost
Kudor je absence něčeho co je apriori jasné a přítomné
Kudor je nerealizovatelná a nepopsatelná idea a víc nic
Kudor začíná i končí myšlenkou na Kudora

Postmodernismus jako způsob myšlení a umělecké tvorby měl přinést rozmanitost a svobodu. Nové vzorce zcela odstranily veškerá pravidla, která charakterizovala předchozí období. Současné umění však spíše než mnohost ideí a pohledů představuje pole bezbřehosti projevů, jež postrádají jakékoliv východisko, kromě toho, že vše je dovoleno, vše je vším a může být jakkoliv interpretováno v režimu společenské substance.

V této situaci se na scéně objevuje Severočeská nová vlna*, která přichází s výstavou, která není v opozici k stávajícím vzorcům, spíše od nich vyvolává odstup.

Výstava Hledání Kudora je konceptem respektujícím vlastní vnitřní řád, který na základě uvedených pravidel sám o sobě formuluje princip hledání cest jako způsob umělecké tvorby. Přičemž dodržení předem stanovených pravidel, která byla pro výstavu stanovena je v současném uměleckém diskurzu paradoxně znakem nonkonformity a svobodné volby.

Ingrid Mazalová

* studenti ateliéru Fotografie Lukáše JasanskéhoFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Hledání Kudora