Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků

Do 1.12.2019 bude v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků.

Výstava je součástí počátku národních oslav výročí Učitele národů : 350. výročí úmrtí (2020) a 430. výročí jeho narození (2022).

Výstava představí portréty J. A. Komenského, jeho potomků, spolupracovníků a mecenášů. K vidění bude mj.portrét královny Kristiny Švédské, Karla st. ze Žerotína nebo portrét rodiny Leszczyńských. Jde o historické olejomalby, mědiryty a oceloryty.

Exkluzivním exponátem výstavy je liturgický kalich Jednoty bratrské z roku 1564, který je součástí sbírek Oblastního muzea v Lešně. U příležitosti této výstavy je kalich vůbec poprvé zapůjčen mimo území Polska.

Kalich byl vyroben v roce 1564 na území Čech či Moravy a sloužil neznámému bratrskému sboru. Jedná se o unikátní předmět nevyčíslitelné ceny a především historické i duchovní hodnoty ze zlaceného stříbra bohatě zdobený emaily, který nechal vyrobit pravděpodobně příslušník Jednoty bratrské z řad šlechty. Tento kalich používal sám Jan Amos Komenský.

Vystaveny budou také drobné předměty spjaté s připomínkou památky Učitele národů: pamětní medaile a odznaky, bankovky, poštovní známky nebo školní rozvrhy hodin. K raritám výstavy patří kolek Matice vyššího vzdělání v Iowě, jehož koupí se přispívalo do fondu na podporu českých studentů v USA a na výuku českého jazyka za oceánem. Další drobné předměty pocházejí ze soukromých sbírek věnované J. V. Figulem ze 7. generace potomků J. A. Komenského, a to rodině opatrovatelů jeho dcery Gerty Kallikové během jejího pobytu v Československu.

Výstava vznikla spoluprací NPMK, Oblastního muzea v Lešně a Polského institutu v Praze. Zápůjčkami se na výstavě podílí Poštovní muzeum, Národní muzeum a soukromé osoby.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků