Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy HEROIN CRYSTAL – Generace devadesátých let v GHMP

Do 29. 8. 2022 bude v Domě U Kamenného zvonu GHMP, Staroměstské nám. 13, Praha 1, přístupná rozsáhlá a velmi zajímavá výstava HEROIN CRYSTAL – Generace devadesátých let v GHMP.

Jedním z důvodů vzniku výstavního projektu Heroin Crystal je neutuchající přitažlivost a atraktivita „zlatých devadesátých“, jež, jak se zdá, nedávají odborné a širší kulturní veřejnosti, hybatelům ani pozorovatelům uměleckého provozu spát dodnes. Jako jejich účastnice i pamětnice proto Olga Malá iniciovala výstavu Heroin Crystal, která mapuje aktivity Galerie hlavního města Prahy spjaté s umělci generace devadesátých let v letech 1994–2002.

Kurátorský text Olgy Malé k výstavě:

Počátek vymezeného období datuje rok 1994, kdy se uskutečnil první ročník Bienále mladého umění Zvon ’94, a jeho závěr rok 2002, během nějž skončila dlouhodobá expozice umělců generace devadesátých let Contemporary Collection – Czech Art in the ’90s, která byla po dobu čtyř let umístěna v suterénu Domu U Zlatého prstenu (1998–2002). Přitom je zřejmé, že „institucionální“ závěr období je nutno chápat jen jako pracovně zvolenou variantu, protože spolupráce Galerie hlavního města Prahy s autory této generace nebyla vlastně nikdy přerušena a trvá v nejrůznějších podobách dodnes. Významovou symbolickou tečku výstavy spíše představuje ikonická instalace Mileny Dopitové Sixty something z roku 2003 (která bude v Domě U Kamenného zvonu rovněž vystavena) nebo nostalgická výstava Restaurace U nemocnice (Staroměstská radnice, 2002) Michala Pěchoučka, autora, který se svou tvorbou zdá být rozkročen mezi devadesátkami a další nastupující generací nultých let.

Název výstavy Heroin Crystal inspirovala stejnojmenná instalace a fotografie Jiřího Černického z roku 1999, která je charakteristická působivou vizualitou se zneklidňujícím podtextem typickým pro devadesátá léta obecně.

Heroin Crystal je primárně vázán na GHMP jako instituci a nemá ambici hodnotit léta devadesátá, nejde o přehled postihující komplexně dění těchto let. Jedná se o sbírkovou výstavu představující díla, která byla vystavována a zakupována Galerií hlavního města Prahy průběžně od devadesátých let až do současnosti.

Představuje tvorbu patnácti umělců, kteří byli v letech 1994–2002 účastníky výstav, jež jsme autorsky a kurátorsky připravovali ve spolupráci s Karlem Srpem. V souhrnu to byly tři bienále mladého umění v Domě U Kamenného zvonu (1994, 1996, 1999), samostatné výstavy v experimentálním prostoru 2. patra Staroměstské radnice, dlouhodobá expozice v Domě U Zlatého prstenu (1998–2002) a reprezentativní výstavy českých umělců v zahraničí jako I semi del Futuro, Milano Europa (PAC, Palazzo del Triennale, Milano 2001), Corps et traces dans la création tchéque 1962–2002 (Musée des beaux-arts de Nancy, 2002), 48. ročník bienále v Benátkách (Zemzoo, Veronika Bromová, 1999) a výstava Close Echoes (Městská knihovna v Praze, Kunsthalle Krems, 1998), na níž vedle rakouských a českých umělců vystavovali protagonisté legendární generace YBAs (Young British Artists), kteří na tehdejší evropské umělecké scéně udávali tón.

Výstava Heroin Crystal se symbolicky vrací na „místo činu“ do Domu U Kamenného zvonu, kde byl v roce 1994 odstartován první ročník Bienále mladého umění Zvon ’94. Její koncepce se snaží archiválním a přitom vizuálně přitažlivým způsobem přiblížit návštěvníkům tvorbu patnácti autorů generace devadesátých let. V expozici a v katalogu jsou vedle děl akcentovány také dokumentární materiály jako pozvánky, katalogy a fotografie z výstav a vernisáží nebo reakce tisku. V katalogu s texty Michala Kolečka, Terezie Nekvindové, Jakuba Krále, Miroslava Petříčka a Olgy Malé je věnována samostatná kapitola „Archivu“, který se v chronologickém sledu zabývá jednotlivými výstavami.

Heroin Crystal míří stejně jako památné první bienále v roce 1994 k širší veřejnosti, v jejímž kulturním povědomí není tvorba umělců této generace možná ještě tak výrazně zapsána. Je zde také zdůrazněna edukativním momentem; existuje již generace mladých lidí, kteří ještě neměli příležitost vidět na vlastní oči kupříkladu legendární sci-fi instalaci Veroniky Bromové Na hraně obzoru stejně jako řadu dalších klíčových děl té doby.

Vedle ikonických známých prací výstava představí také projekty méně známé, které mohou přispět k ucelenějšímu obrazu o uměleckém směřování tehdejší doby. Jejich prostřednictvím chce návštěvníkům sdělnou formou přiblížit témata, jež stála v popředí zájmu umělců: autostylizace a performance (K. Kintera, M. Pěchouček, Kamera Skura), identita a ženská problematika (M. Dopitová), ekologické a sociální aspekty (J. Černický), reflexe mediální reality (Š. Šimlová, K. Vincourová), fenomén lidského těla (V. Bromová, P. Humhal, M. Othová, M. Thelenová), sci-fi (F. Díaz, P. Svárovský) a akcentace přírody, městské krajiny (L. Jasanský – M. Polák) i arteficiálního prostoru (J. Příhoda).

Olga Malá

Kurátorka: Olga Malá

Architektonické řešení: Dominik Lang

Grafické řešení: Anymade Studio

www.ghmp.cz

www.facebook.com/ghmp.cz
www.instagram.com/ghmp.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy HEROIN CRYSTAL – Generace devadesátých let v GHMP