Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy HateFree?

21. 1.-21. 3. / DOX / Aktivistické umění

Do 21.3.2016 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná rozsáhlá výstava HateFree?

Žijeme v době sílící polarizace společnosti, v níž se projevy nenávisti stávají běžnou součástí našich životů. Je to rovněž doba testující naši schopnost solidarity. Do Evropy směřuje nebývalé množství lidí ve snaze uniknout válečným konfliktům a chudobě. Zároveň mezi námi žije mnoho těch, kteří se setkávají s předsudky, posměchem i násilím z nenávisti kvůli své barvě kůže, vyznání, sexuální orientaci nebo třeba proto, že jsou bez přístřeší.

Umělkyně a umělci, vystavující v rámci projektu HateFree?, se staví na stranu těch, kdo jsou takto stigmatizováni. Snaží se zkoumat mechanismy, které definují určité skupiny jako podřadné nebo sociálně vyloučené a ukazují nebezpečí nárůstu nenávisti ve společnosti. Zároveň demonstrují víru v symbolickou sílu solidárního uměleckého gesta a jeho konkrétní účinek mimo úzce vymezený svět umění.

Výstava HateFree? vzešla z výzvy HateFree Art reagující na nárůst nenávistných postojů vůči menšinám v ČR. Je součástí projektu HateFree Culture realizovaného Agenturou pro sociální začleňování.

Kurátorka výstavy: Zuzana Štefková

Vystavující umělci:

Black Media, Ivanka Mariposa Čonková, Alena Foustková, Francesca a Sára, Susa Gunzner-Sattler & Grandhotel Cosmopolis, Lukáš Houdek, Jako doma & Hot Karot, Pavel Karous, Michaela Pospíšilová Králová, Kundy Crew, Roel van der Linden, Radim Lisa, Tamara Moyzes, Ilona Németh, Nová věčnost, Eugenio Percossi, Paul Poet, Pavel Pražák, Josef Rabara, Tomáš Rafa, Romane Kale Panthera, Upocená alternativa, Richard Wiesner, Shlomi Yaffe

Informace k výzvě HateFree Art:
http://hatefreeart.dox.cz/

Informace k projektu HateFree Culture:
www.hatefree.cz/ a www.facebook.com/HateFreeCulture?fref=ts

DOPROVODNÝ PROGRAM:

22. 1. 2016 | 19h
HateFree Zone: Grandhotel Cosmopolis, místo konání Goethe-Institut

– diskuze s rezidenty a umělci Grandhotelu Cosmopolis z Augsburgu – opuštěného domova seniorů, který se během několika posledních let proměnil v interkulturní místo setkávání

7. 2. 2016 | 9h
Otevřená snídaně, místo konání Studio ALTA

– neformální posezení, na kterém se můžete seznámit, potkat staré přátele a popovídat si s lidmi nejrůznějšího původu i náboženského vyznání

10. 2. 2016 | 19h
Konzervy: Divadlo utlačovaných

– experimentální divadelní představení v rámci programu Divadla utlačovaných

29. 2. 2016 | 10h a 20h
Vadí-nevadí.cz – Kdo je srab a kdo hrdina?, místo konání Divadlo Archa

– dokumentární divadlo s vnitřním silným příběhem o dramatech každodenního života ztvárněné skutečnými obyvateli malého města

5. 3. 2016 | 10h – 18h
Barcamp

– konference zaměřená na téma Jací jsme?

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy HateFree?