Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Hard As Water – Feng Feng, Hua Bin, Gu Biao – 3 čínští současní umělci

23. 6.-27. 6. / Galerie 1 / Keramika

Feng Feng, Hua Bin, Gu Biao – 3 čínští současní umělci zahájili společnou výstavu
svých děl v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1. Výstava potrvá do 27.června 2015.

Feng Feng – „duše v troskách“, i tak je nazýván malíř vyjadřující svůj legendární
život i emoce pomocí malby.
Bin Hua je mladý, akademicky tradičně vzdělaný malíř nechávající svou tvorbu
proudit moderními směry.
Biao Gu se ve své sochařské tvorbě vyvinul od tradičního lidového sochařského
umění až do „umělce bez hranic“.
Díváme-li se na jejich tvorbu, vidíme jemnou malbu čínským inkoustem, však
plnou emocí a osobní tvorby. Vidíme tvorbu jako, která se přelévá do
rozmanitých forem a vyjadřuje tak jejich uměleckou individualitu a přesvědčení.

Feng Feng je umělec s velkou osobností. Narodil se roku 1958 ve městě Shenyang
a absolvoval Tianjinskou universitu v roce 1981. Působil jako reportér a editor až
do roku 1987, kdy začíná psát, fotit, malovat a tvořit dalšími způsoby. Po letech
tvorby začal převádět své umělecké zážitky to malby inkoustem a u tohoto
malířského stylu již zůstává. V roce 2015 se Feng Feng soustředí na přípravu
samostatné výstavy v Číně s názvem “Za kopci” a zároveň z jeho lásky k Praze
vzniká impuls k organizaci právě uváděné výstavy 3 čínských umělců

Bin Hua narozen v roce 1975 ve městě Wuxi, provincie Jiangsu se od mládí
specializoval na malbu a absolovoval Umělecký institut v Nanjingu. Potom
pokračoval studiem historie čínského umění, kde získal magisterský titul. Po té
byl Bin Hua zaměstnán na Akademii výtvarných umění v Suzhou kde se i nadále
věnoval své tvorbě. V současné době je ředitelem Oddělení pro výzkum tradic a
členem Čínské asociace umělců.

Biao Gu se narodil v roce 1963 také ve městě Wuxi, provincie Jiangsu. Začal
studovat na Sochařském institutu Wuxi tvorbu hliněných figurín v roce 1980 a
učil se mimo jiné od významných představitelů této tvorby od pana Jingen Zhou,
Guodong Wanga a později se stal i studentem slavného Liu Jiakuia. V roce 1987
zahajuje studium výtvarného umění na Pedagogické univerzitě v Zhenjiangu. Má
za sebou 30 let zkušeností v oblasti umělecké tvorby a je striktně vyučen v tvorbě
tradičních hliněných figurín z distriktu Huishan. Nicméné uspěl v překročení
hranic tradičního vzdělání a úspěšně pokračuje ve své originální současné
tvorbě.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Hard As Water – Feng Feng, Hua Bin, Gu Biao – 3 čínští současní umělci