Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Hapestetika / Dotýkejte se, prosím

Do 30.12.2016 bude v galerii Českého centra, Rytířská 31, Praha 1, k vidění a k „dotýkání“ hmatová výstava sdružení Hapestetika.

Hmatová výstava českého sochařského umění k příležitosti 25. výročí profesionálních služeb pro lidi se zrakovým postižením.

Cílem této výstavy je zpřístupnit výtvarné umění lidem se zrakovým postižením, vidícím umožnit zážitek z hmatového vnímání výtvarného díla a autorům odkrýt další dimenzi jejich děl. Výstava je místem, kde se všichni zúčastnění k sobě přibližují. Mottem výstav se stalo heslo „Dotýkejte se, prosím“, jako výraz odporu proti izolovanosti mezi lidmi navzájem i mezi lidmi a výtvarným uměním.

Výběr prací na hmatové výstavy není snadný. Je zde mnoho hledisek, zejména restaurátorských a konzervátorských, které je nutno vždy respektovat.

Na současné výstavě, v prostorách Českého centra v Rytířské ulici, se snažíme o žánrovou pestrost tak, aby v souboru byly obsaženy podobizny, figury, zvířecí motivy a pokud jde o abstraktní díla, aby přinášely zajímavou strukturu a materiály či možnost manipulace. Žánry i období by měla být vyvážena, aby návštěvníci nebyli odrazeni přílišným množstvím náročných abstraktních děl, ani znuděni převahou snadno čitelných realistických prací.

Výstavu Hapestetika pořádá Sdružení Hapestetika, z. s., které se tématu zpřístupňování výtvarného umění lidem se zrakovým postižením věnuje již od počátku 90. let. Uspořádalo několik výstav Hapestetika v Praze i v zahraničí. Pomáhá muzeím i galeriím s projekty zpřístupňování jejich sbírek zrakově postiženým. Své zkušenosti shrnulo v publikaci Dotýkejte se, prosím.

Více informací o výstavě naleznete na webových stránkách České centrum Praha: http://prague.czechcentres.cz/program/detail-akce/hapestetika/

#EUNIC


Výstava je realizována díky finanční podpoře Nadačního fondu Mathilda a Nadace ČEZ. Sdružení Hapestetika děkuje Českému centru za bezplatné poskytnutí prostoru pro tuto výstavu a organizační podporu.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Hapestetika / Dotýkejte se, prosím