Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Halata80 JINAK

20. 9.-31. 10. / Kulturní centrum Průhon / Malba

Do 31. 10. 2023 je v Kulturním centru Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 6 – Řepy, zdarma přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Halata80 JINAK.

Akademický malíř Dobroslav Halata se věnuje malbě, kresbě, restaurování a tvorbě do architektury. Jeho malířská tvorba je specifická barevností, abstraktními tvary a liniemi, které svými kontrasty tvoří prostorovou hloubku každého díla. Práci s akrylovými barvami ve své novější tvorbě doplňuje netradičně o využití barevných sprejů dodávající hutnějším tahům štětce lehkost a nový pohled na vnímání světa malíře. Zdá se, že je vše JINAK? Nebo je to pouze klam?

80JINAK
Po pěti letech představuje Dobroslav Halata v rámci životního jubilea svoji tvorbu v galerii KC Průhon. Tentokrát se jedná o současnou tvorbu, tedy z roku 2023, doplněnou několika pracemi z předcházejícího roku 2022.

„Charakterizovat či nějakým způsobem písemně prezentovat svojí aktuální tvorbu je pro mne velice obtížné. Nerad o své práci hovořím. Raději tvořím. Tam se ponořím do svého světa, do mého vnímání prostoru a času, který určuje vlastně všechno moje snažení, moje vyjadřování. Hlavním prvkem v mé současné tvorbě je vztah čistých barevných ploch k rytmickému členění či fázování obrazové plochy. Jde o vztah barvy, tvaru a linie,“ vysvětluje autor. Tato hra modulů je tedy základní myšlenkou i tématem jeho současných obrazů. Velmi důležitou funkci mají i dvě tzv. antibarvy – černá a zvláště pak bílá. Ta dotváří prostor, který je vymezený mnohdy jen omezenou barevnou škálou základních barev – modrá, červená. Vzájemný poměr je hlavním vyjádřením pocitů výtvarně optickému řádu.
„Logické konstrukce linií, barev a tvarů vycházejí z mého prožívání tvorby a tedy z mého žití,“ dodává Halata. Kompozice mají hlavní poslání a tím je pocit uvolněnosti, optimismu a radosti. Jsou řazeny do cyklů, kde v každém cyklu je vždy jeden hlavní spojující článek. Geometrická konstrukce prostoru je důležitou složkou, která prostor výrazně dynamizuje ve smyslu opticko-estetickém. Kořeny této pracovní metody lze hledat v logice přírody, přírodních zákonů. Sluneční paprsky na vodní hladině, stejně jako vítr čeřící vodu. Pohyb mraků, ale i konstrukce vytvořené člověkem. Lze tedy mluvit o jistém dynamickém konstruktivismu, světelném a barevném pohybu komplementárních barev, barevném a tvarovém reflexu. Též jako o geometrické či vjemové abstrakci.

Velmi důležité je zařazení obrazů do reálného prostoru. „Jak jsem již uvedl, v mé tvorbě a také v prezentaci mých děl hraje důležitou roli prostor, pro který jsou obrazy určeny,“ konkretizuje umělec. Čistá, minimalistická architektura s dostatkem světla a prostoru výrazně umocňuje výraz konkrétního obrazu. Dostatek vzájemného prostoru mezi díly jim dává vyniknout a zároveň také povýšit danou architekturu do nového estetického vjemu, který není ničím narušený. „Architektura a interiér výstavních prostor KC Průhon má pro tuto presentaci dobré předpoklady,“ uzavírá jubilant.

Akademický malíř Dobroslav Halata, narozen 1. 12. 1943 v Metylovicích na Moravě. V letech 1968 – 1974 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze obor malba a monumentální malba u profesora Zdeňka Sklenáře a profesora Václava Menčíka. Absolvoval v roce 1974. Pracuje v oblasti malby, kresby a tvorby do architektury. Je držitelem restaurátorského oprávnění MK ČR.

V letech 1987 – 1992 působil jako odborný asistent na VŠUP v Praze. Od roku 1999 působil jako pedagog na Vyšší odborné škole uměleckoprůmyslové v Praze na Žižkově. V roce 1996 obdržel cenu Masarykovy akademie za uměleckou tvůrčí činnost.
Výstavy doma i v zahraničí.

Realizace v architektuře: Monumentální kovový objekt pro závod Škoda České Budějovice (vítězství v soutěži) – 1981 – nerealizováno
Monumentální objekt pro 1. Československou všeobecnou výstavu v Praze (vítězství v soutěži) – 1991 – realizováno
Nástěnná malba v exteriéru – Formační dům školských sester sv. Františka v Praze-Břevnově – 1999 – 2000 – realizováno
Nástěnná malba v interiéru – STE a.s. v Praze – 2001 – realizováno
Nástěnná malba v exteriéru – nádraží v Kralupech nad Vltavou – 2001 – realizováno

Kurátorka: Reny MuzikFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Halata80 JINAK