Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Grafika roku 2021 a Cena Vladimíra Boudníka

Do 29. 4. 2022 se v prostorách Křížové chodby Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3, Praha 1, koná velmi zajímavá a rozsáhlá výstava Grafika roku 2021 a Cena Vladimíra Boudníka.

Laureátkou 27. Ceny Vladimíra Boudníka je Tereza Lochmann (*1990 v Praze).

V letošním ročníku Grafiky roku bylo přihlášeno 529 prací, z toho je vystaveno 191 děl a 29 autorských knih. Porotci vybrali 49 nominací a udělili 16 cen Grafiky roku 2021.

Ve výstavě jsou zastoupeny nejkvalitnější grafické práce a autorské knihy, které vznikly v roce 2021. Progresivní práce studentů, i technicky dokonalá díla zkušených autorů. Mezi vystavujícími se objeví osobnosti jako jsou: Jiří Šalamoun, Jan Švankmajer, František Skála, Marina Richter, Mikoláš Axmann, Jiří Suchý, Vojtěch Kovářik, Lenka Vilhelmová, Michal Škapa, Tomáš Císařovský, Zuzana Najbrt Lednická, Čestmír Suška, Lenka Falušiová, Petr Nikl, David Cajthaml a mnoho dalších.

Nejmladší laureátka Tereza Lochmann ( *1990 v Praze) studovala na UMPRUM v Praze, následně ukončila magisterský program na École des Beaux-arts v Paříži.
Ve Francii byla nominována na cenu Révelations Emerige pro mladé umělce (2018) a na cenu Antoine Marin za malbu (2022). V roce 2020 byla laureátkou residenčního programu Muzea Picasso v Antibes. Její práce jsou zastoupeny ve sbírkách měst Sarcelles a Pantin a ve sbírce FRAC Picardie. Pravidelně spolupracuje na socio-kulturních a uměleckých projektech ve školách, zejména na pařížském předměstí. Od roku 2021 vede kurz kresby na École des Beaux-Arts v Paříži. V současné době žije mezi Prahou a Paříží. Zastupuje ji pařížská galerie Kaléidoscope.

Grafika roku 2021 představuje výběr nejlepší současné grafické tvorby širokého spektra umělců a studentů – grafiků. Grafika roku se stala platformou pro navázání mezigeneračních uměleckých vztahů, nabízí ucelený pohled a možnost zhodnotit posun a trendy ve volné grafické tvorbě. Zastoupeny jsou všechny klasické techniky – serigrafie, litografie, hlubotisky, tisky z výšky, počítačová grafika i originální autorské techniky a autorská kniha. V rámci Grafiky roku bylo vybráno historicky nejvíce – 529 grafických děl a autorských knih. Porotci udělili 16 cen v hlavních kategoriích (dospělí autoři, studenti) a ceny za grafické techniky.

Cena Vladimíra Boudníka je prestižní ocenění za umělcův celoživotní přínos grafice. Cena byla doposud udělena Ladislavu Čepelákovi, Daliboru Chatrnému, Aleně Kučerové, Janu Kubíčkovi, Eduardu Ovčáčkovi, Janu Měřičkovi, Květě Pacovské, Michalu Cihlářovi, Marii Blabolilové, Jiřímu
Anderlovi, Jaroslavě Severové, Lubomíru Přibylovi, Vojtěchu Kováříkovi, Zdeňku Sýkorovi, Mikoláši Axmannovi, Františku Hodonskému, Jiřímu Lindovskému, Oldřichu Kulhánkovi, Zbyňku Janáčkovi, Jindřichu Růžičkovi, Daliboru Smutnému, Karlu Malichovi, Josefu Hamplovi, Lence Vilhelmové,
Ondřeji Michálkovi a Janu Vičarovi.

Akce probíhá pod Záštitou primátora Hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky.

fcb: https://www.facebook.com/GrafikarokuCZ
web: www.grafikaroku.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Grafika roku 2021 a Cena Vladimíra Boudníka