Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Gloomy Sunday (Hungarian Madness)

Do 12.8.2018 bude v Trafo Galllery, Hala 14, Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 13, Praha 7, přístupná velmi zajímavá a super dekadentní výstava Gloomy Sunday (Hungarian Madness).

Kurátoři: d´Orfer – Berber – Hulla

Výstava Gloomy Sunday: Hungarian Madness představí tvorbu současných maďarských umělců střední a mladší generace. Vybrané autory spojuje společný zájem o témata, která se zabývají odvrácenou stranou současného světa. Ve svých obrazech, kresbách, grafikách, plastikách či instalacích ukazují často náměty, které sice rezonují současnou civilizací, ale přesto stojí jakoby na okraji. Otázky smrti, sexuality či identity prezentují v často vyhrocených situací, často však také navazují na umělce z historie, na expresivní malby Matthiase Grünewalda či na halucinatorní vize Hieronyma Bosche, stejně jako na tvorbu symbolistů a dekadentů z přelomu 19. a 20. století.
Řada z uvedených autorů se již výrazněji prosadila i v mezinárodním kontextu, jejich práce se objevily na významných mezinárodních přehlídkách. V českém prostředí se až na výjimky (Géza Szöllősi nebo Csaba Kis Róka) jedná o málo známé autory a věříme, že prezentace jejich tvorby může výrazným způsobem ovlivnit a inspirovat i českou uměleckou scénu. Výstava Gloomy Sunday: Hungarian Madness představuje reprezentativní průřez jejich dílem.
V průběhu vernisáže bude pokřtěna stejnojmenná dvojjazyčná publikace s texty A. S. Berbera, Mária Z. Nemeseho, Léo-Karla d´Orfera a jednotlivých umělců.

Děkujeme partnerům výstavy: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Art District 7Radio 1Papyrus BohemiaProti šediArtMapArtikl a Wine4You



Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Gloomy Sunday (Hungarian Madness)