Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Generace S. V. U. Mánes

26. 6.-30. 8. / Novoměstská radnice / Kresba

Do 30.8.2019 bude v Galerii (v přízemí) Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 (vstup z Vodičkovy), přístupná velmi zajímavá výstava Generace S. V. U. Mánes.

Moderní česká kultura vznikala v kontextu převratných společenských změn soustředěným usilováním jednotlivců i celých generací.

Spolek výtvarných umělců Mánes dokázal za více jak 120 let své existence stmelit k jedinečným tvůrčím činům mnoho vynikajících umělců, a to nejen na poli výtvarném.

Dokázal oslovit nové a nové generace soudobým projevem malířským i sochařským, přinesl nejskvělejší výtvory architektonické a etabloval i disciplíny jako design, fotografii či typografii.

Výstava přináší pohled na jednotlivé historické úseky a generační hnutí na přibližně 40 exponátech od více než 38 autorů.

Představuje osobnosti typu Antonína Slavíčka, Miloše Jiránka, Maxe Švabinského, Jana Preislera, Otakara Nejedlého, Emila Filly, Ludvíka Kuby, Václava Špály, Františka Kupky, Toyen, Františka Muziky nebo Josefa Čapka. Můžeme nahlédnout do tvorby zakladatelské Generace devadesátých let, do silné meziválečné formace, procítit naléhavost tvorby umělců v době protektorátu i v krátkém čase znovunabyté poválečné svobody až po díla vzniklá v době obnovení činnosti spolku a v současnosti. Tak jsou představena umělecká díla prověřená již dávno historií a ta současná, kterým čas teprve vyměří.

Současný výtvarně velmi různorodý projev představují obsahově i formálně značně odlišné osobnosti současných členů Spolku výtvarných umělců Mánes od nejstarších členů jakými jsou například Stanislav Hanzík a Jiří Kaloč, přes silně zastoupenou střední generaci jako je Ivan Exner, Jaroslav Urbánek, Jaromír Rybák, Blanka Valchářová, Markéta Jírová, až po nastupující generaci nedávných či současných absolventů akademie Adama Kašpara a Jakuba Čušku.

Výstava navazuje na probíhající výstavu v galerii Kooperativy, Pobřežní 21, Praha 8. Ukazuje výtvarnou tvorbu šesti generací, které nalézaly své pohledy, přetavovaly svá vidění do mistrovských děl.

http://www.svumanes.cz/

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: PetrFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Generace S. V. U. Mánes