Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Galerie Krause: kulturní středisko Čechů a Slováků v exilu

12. 5.-15. 6. / Libri Prohibiti / Historie

Nejméně do 15.6.2016 bude v Knihovně Libri Prohibiti, Senovážné náměstí 2, 3.patro výtahem, přístupná výstava Galerie Krause: kulturní středisko Čechů a Slováků v exilu.

O Galerii Krause z jejího webu:

V roce 1968, po sovětské okupaci Československa, stovky Čechů a Slováků opustili svou vlast a usadili se v demokratických zemích. Asimilovali se rychle a osvědčili se ve svých profesích.
Umělci byli v obzvláště obtížné situaci. Mnoho spisovatelů mluvili jazykem hostitelské země příliš málo, aby se mohli prosadit. Vznikla exilová  nakladatelství v Curychu, Kolíně nad Rýnem, Torontu, Londýně a Římě a bylo publikováno mnoho knih v českém a slovenském jazyce. Umělci byli neznámí ve svém novém domově, ale také chyběly finanční prostředky organizovat výstavy. Neměli možnost se  představit svému novému publiku. To byl jeden z důvodů, proč jsme založili v roce 1972 Galerii Krause. Nabídli jsme příležitost vystavovat , zároveň vytvořili místo k setkání pro krajany a švýcarskou veřejnost a dali neznámým umělcům šanci pro jejich budoucí uměleckou kariéru. Kromě neznámých vystavovali jsme i ty umělce, kteří si již ve světě jméno udělali. Byl to například, Jiří Kolář z Paříže, Jan Koblasa z Hamburku, Lecoque z Los Angeles a další.
Po sametové revoluci v roce 1989 v bývalém Československu a pádu Sovětského svazu, dostali umělci z exilu možnost vystavovat ve své vlasti. S měnící se situací se změnila i koncepce galerie. Nyní můžeme prezentovat české umění jako celek. Postupně jsme navázali nové kontakty, v galerii jsme prezentovali grafiky Jiřího Anderleho, skleněné objekty Bohumila Eliáše, sochy Olbrama Zoubka a keramiky Stanislava Martince. Při každé další návštěvě Prahy jsme navštěvovali další umělce a ve švýcarském tisku se objevovaly jména jako Adolf Born, Oldřich Kulhánek Jan Bauch, Karel Chaba a mnoho dalších. Také práce zemřelých umělců, kteří se nyní řadí do české klasické moderny, našly  cestu do naší galerie. Patří k nim například Jan Zrzavý, František Tichý, Ota Janeček a Emil Fila.
Díky moderním médiím, jako je internet, je možné nejen návštěvníkům  naší galerie, ale všem milovníkům umění si prohlédnout výstavu na našich internetových stránkách. Tímto způsobem, se mnohá díla z Galerie Krause dostala do soukromých sbírek po celém světě. Spolupráce s předními přepravními společnostmi zaručuje rychlý a bezpečný transport.

http://cz.galeriekrause.ch/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Galerie Krause: kulturní středisko Čechů a Slováků v exilu