Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Gabriely Novákové/ Pradávné krajiny

Do 1.11.2015 bude v galerii Josipa Plečnika, v Kostele Nejsvětějšího srdce páně, Nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 (vstup do galerie v kryptě ze zadní strany kostela), přístupná výstava Gabriely Novákové/ Pradávné krajiny.

Gabriela Nováková vystavuje vrstvené tušové kresby na fólii. Její „Pradávné krajiny“ nejsou typickými obrazy přírodních scenérií, ale spíš krajinnými prostory, v nichž je příroda abstrahována a transformována do archetypálních tvarů zemského povrchu. Mohou nám evokovat cesty, hory, soutěsky, mořské pobřeží existující v dávných dobách, snad někdy na počátku stvoření světa.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Gabriely Novákové/ Pradávné krajiny