Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Funerálního designu

18. 5.-29. 5. / Galerie Czechdesign / Design

Do 29.5.2015 bude v Galerii Czechdesign, Vojtěšská 3, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Funerálního designu.

Správa pražských hřbitovů ve spolupráci s CZECHDESIGN v únoru letošního roku vyhlásila designérskou soutěž na téma funerální design. Byla to otevřená výzva pro mladé tvůrce vyjádřit se k tématu funerální kultury u nás a přispět tak k navrácení umělecké hodnoty na české hřbitovy. Jak to dopadlo?

Úkolem soutěže bylo navrhnout náhrobek či urnu určenou k umístění na hřbitovech, jako novou alternativu k produkci na současném českém trhu. Do 31. 3. 2015 mohli posílat své návrhy všichni čeští a slovenští designéři, architekti, sochaři, či studenti těchto uměleckých oborů.

Soutěž vyhlášená Správou pražských hřbitovů již zná své vítěze.

Chcete je poznat i vy?

Krom vítězů porota vytvořila také výběr 34 nejzdařilejších prací, které jsou spolu s vítěznými návrhy k vidění v GALERII CZECHDSIGN do 28. 5. 2015. Paleta vystavovaných návrhů představuje širokou škálu možných konceptů ve způsobu pohřbívání. Vybrané návrhy jdou od konzervativních či konvenčních až k inovativním, moderním přístupům.

„Zájem mladé generace o architekturu a design spojené s posledními věcmi člověka mne čím dál víc příjemně překvapuje. Soutěž organizovaná společností CZECHDESIGN tento fakt potvrdila. Sešly se stovky prací, z nichž nezanedbatelná část byla skutečně podnětná a svěží. Fakt, že zvítězily relativně obecně přijatelné návrhy vysoké kvality, je pro mne osobně potvrzením stoupající úrovně českého designu a architektury. Nebylo potřeba vybírat z exaltovanějších přístupů, zároveň nezvítězily pragmatismus a konvence jak je obvyklé, ale kvalita a elegance. Práce, vybrané do užšího soutěžního kola jsou myslím velmi dobrým obrazem přemýšlení tvůrců o v současnosti poněkud vytěsňovaném tématu,“ řekl o výběru vítězných prací porotce Ondřej Císler.

Snahou Správy pražských hřbitovů bude vybrané návrhy zrealizovat a uvést je do produkce tak, aby se na pražské potažmo české hřbitovy navrátila autorská tvorba českých umělců.

1.místo / Zuzana Knapková

První místo patří Zuzaně Knapkové za návrh uren, jež je možné navzájem propojovat pomocí magnetu. Pomocí tohoto jednoduchého principu je možné propojit urny partnerského páru, ale také celé rodiny. Porota nejvíce ocenila jednoduchý, současný design a velmi citlivě volené pastelové barvy uren.

2.místo / Tomáš Černý

Druhou pozici obsadil Tomáš Černý s generačním náhrobním kamenem, který je tvořen ze schrán na urny. Porotu nejvíce upoutal princip postupného přidávání jednotlivých schrán na urny na sebe, čímž je možné budovat vícegenerační hrob. Design náhrobku je přitom velmi decentní a citlivý.

3.místo / Taťána Kubiková

Třetím místem porota ohodnotila náhrobek s názvem „Povídkář“ od Taťány Kubikové. Hrob je tvořen pochozí plochou, uprostřed které je lavička. Svou dispozicí hrob dává pozůstalým příjemný pocit soukromí při vzpomínání na zesnulou osobu. Porota na návrhu také ocenila, jak velmi zdařile řeší okolní svažitý terén pohřebního místa, který je paradoxně velmi častý.

Zvláštní uznání poroty / Petra Krausová

Porota rozšířila oceněné výběr o návrh Petry Krausové. Náhrobní kámen tvořený vrstvami různých typů hornin a dalších materiálů, kdy každá vrstva má reprezentovat různá období života zemřelého. Prostřednictvím různých materiálových povrchů je možné reflektovat odlišnosti jednotlivých fází lidského života. Za tento nový přístup porota udělila „Zvláštní uznání poroty“.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Funerálního designu