Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy fotografií Rittera Dorona „Ze staré do nové vlasti“ – Maďarsky mluvící židé v Izraeli

Do 14.5.2018 bude ve Sklepní galerii Maďarského Institutu, Rytířská 27, Praha 1, přístupná zajímavá výstava fotografií Rittera Dorona „Ze staré do nové vlasti“ – Maďarsky mluvící židé v Izraeli.

„Maďarské domy“ ortodoxní čtvrti Jeruzaléma Me’a Še’arim („Sto bran“) byly postaveny v roce 1891 a původně měly sloužit jako ješivy. V té době mluvilo v okolí maďarsky mnoho lidí, ale i dnes se mezi starými jeruzalémskými domy můžeme setkat s lidmi mluvícími šťavnatým maďarským nářečím. Fotografie Dorona Rittera vznikly v jedné z nejstarších židovských čtvrtí Jeruzaléma Me’a Še’arim a skýtají nám pohledy na detaily ulic a „maďarské domy“.

 

Výstava fotografií Rittera Dorona se koná v rámci festivalu MAŽIFFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy fotografií Rittera Dorona „Ze staré do nové vlasti“ – Maďarsky mluvící židé v Izraeli