Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy fotografií Na Vostok. Dobrovský-Singer-Wágner

Do 29.10.2017 bude v galerii art residence Zahradnik, V Jámě 8, Praha 1, přístupná krásná a rozsáhlá výstava fotografií Na Vostok. Dobrovský-Singer-Wágner. Otevřeno je každou středu až neděli od 12:00 do 19:00.

Galerie Zahradnik v centru Prahy (V Jámě 8; http://zahradnik.pro/) zve do 15. 10. 2017 na fotografie trojice autorů, propojených především neodbytným zájmem o žánry reportáže a dokumentu. Náměty vystavených záběrů objevovali při cestách na východ, odtud titul akce. Společným jmenovatelem jejich práce je touha poznávat nesnadno dostupné části světa a odhalovat rysy jejich neobvyklosti. Při svých individuálních cestách míjejí místa existující hlavně z turismu a pro turismus a tím pádem postrádající původní opravdovost. Motivací fotografů je naopak zájem potkávat lidi, žijící i v epoše globalizace stále ještě po svém a tedy jedinečně.

Kurátor výstavy Martin Wágner podnikl v letech 1999 a 2000 několik fotografických cest do Kaliningradu, na Kavkaz a na Kamčatku s Filipem Singerem. Ve svých začátcích realizovali oba autoři několik společných vystav a jedna z nich byla reprízována na ostrově Sachalin. Jejich další výpravy do odlehlých míst ruské Sibiře už byly solitérní. Oba nabízejí širší průřez svou tvorbou, tedy nejlepší záběry z řady návštěv různých míst. Jan Dobrovský oproti tomu přispěl sondou soustředěnou letos do jednoho místa ukrajinského venkova.

Jan Dobrovský (* 30. července 1960)
Vyrůstal v disidentské rodině, věnoval se literatuře a podílel se na vydávání samizdatových Lidových novin. Po roce 1989 působil v Lidových novinách a poté ve zpravodajství Československé a České televize. Byl tvůrcem strategií domácích i zahraničních investorů, později se stal sám investorem. Fotografuje od konce sedmdesátých let, kdy se snažil vyjádřit nálady socialismem zmrzačených míst, zanedbané Prahy a vytrácejícího se ducha venkova. V devadesátých letech fotografování do značné míry ustoupilo nejdříve žurnalistice a později obchodním zájmům. Aparát ale Jan Dobrovský nikdy úplně neodložil a před několika lety se k fotografii naplno vrátil. Věnuje se převážně černobílému dokumentu. Vystavená kolekce vznikla na Volyni během natáčení černobílého filmu Nabarvené ptáče Václava Marhoula. O své zkušenosti autor napsal: „Vedle dokumentu o filmu vznikla série fotografií, kterou natáčení umožnilo. Viděl jsem vesnice, kde se zastavil čas. Lidi v nich žijící, kteří jakoby vystupovali z jiné dimenze. Kraj zraněný historií posledního století, zbrocený krví nevinných. Kdo nezemřel zprvu hladem, stal se obětí vrahů, kdo přežil, stal se často sám vrahem. Rovina, písek, voda. Řeka rozlitá do krajiny. Všudypřítomný bývalý Sovětský svaz.“

Filip Singer (* 1. července 1980)
Volné dokumentární tvorbě se Filip Singer věnuje od roku 1999, kdy svou pozornost zaměřil zejména na bývalé sovětské republiky a odlehlé oblasti Sibiře. Nyní vystavuje výhradně fotografie ze zemí někdejšího Sovětského svazu. Zajímají ho společenské změny, týkající se tamních řadových obyvatel. Od roku 2000 podnikl několik neuspěchaných cest do Ruska, centrální Asie a Číny. Obecně řečeno fotografuje zejména dopad hospodářské činnosti na životní prostředí a zvláště pak existenční podmínky na nejvíce znečištěných místech světa. V periodickém tisku soustavně publikuje od roku 2002 a to jak v Čechách, tak i v zahraničních médiích (Der Spiegel, Time Magazine, National Geographic, Newsweek, The New York Times, Guardian, El Mundo, Le Figaro, Stern a další). Spolupracuje s mezinárodní fotografickou skupinou SPUTNIK PHOTOS a je členem vídeňské AnzenbergerAgency. Od roku 2008 je kmenovým fotografem mezinárodní tiskové agentury European Pressphoto Agency (EPA), pro níž pokrývá hlavní zpravodajské události ve střední Evropě, ale i v ostatních částech světa. Je držitelem sedmnácti ocenění v soutěži Czech Press Photo. V roce 2014 získal v této soutěži hlavní cenu, Fotografii roku.

Martin Wágner (* 14. června 1980)
Po Pražské fotografické škole a středním fotografickém učilišti absolvoval magisterské studium Institutu tvůrčí fotografe v Opavě (2013). Upřednostňuje
klasický černobílý dokument. V Rusku a na území bývalého Sovětského svazu soustavně fotografuje od roku 1998. Byl hostem sibiřských starověrců,
pastevců sobů i velrybářů na Čukotce a poznal život v pravoslavném klášteře. Fotografoval transsibiřskou magistrálu, místa bývalých gulagů, těžbu ropy na
Sachalinu, vulkanology na Kurilských ostrovech, lov kachen na Ankaře, dobývání zlata v Partizansku a mnoho dalších témat. Maketa jeho knihy Rusko čeká na nakladatele. Opakovaně uspěl v soutěži Czech Press Photo.
Uspořádal řadu samostatných výstav v českých zemích i v zahraničí včetně Moskvy, Nižního Novgorodu, Jekatěrinburgu nebo Sachalinu. S Antonínem
Kratochvílem a s Václavem Vašků zorganizoval společnou výstavu Modlitba za Černobyl (2006) v pražském františkánském klášteře menších bratří
observantů. Tři roky měl fotogalerii v Kapli svatého Jana Nepomuckého na Jungmannově náměstí v Praze a současně byl jejím kurátorem. Provozuje
grafické studio, zaměřené na skenování, úpravu a tisk fotografií. Jeho manželka Světlana pochází ze Sibiře a mají syna Václava (2013).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy fotografií Na Vostok. Dobrovský-Singer-Wágner