Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy fotografií Eugena Kukly: Čtrnáctero milosrdenství + nový oltář Otmara Olivy

Do 30.6.2016 bude v Kostele Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského, Karmelitská 9, Praha 1, přístupná krásná a zajímavě nainstalovaná výstava fotografií Eugena Kukly: Čtrnáctero milosrdenství. Vernisáž výstavy proběhla na Noc kostelů 2016 a zároveň byl představen nový oltář Otmara Olivy.

Netradiční cesta z ulice až do prostoru za oltářem kostela zve k dialogu starého a nového, vnitřního a vnějšího, přijímaného a dávaného.

Cesta z ulice stoupá k posvátnému prostoru oltáře a zve k pokračování. Nová liturgická díla akademického sochaře Otmara Olivy vstupují do dialogu s barokním prostorem chrámu.
Vnitřní prostor kostela vede neustálý dialog se skutečností vnějšího světa. Jeho branou vcházíme na cestu, kde fotografie Eugena Kukly promlouvají o člověku, který se otevírá druhému ve vzájemné blízkosti dávání a přijímání.

Eugen Kukla: Fotografie
Výstava fotografií na téma člověk a jeho přiblížení druhým, netradičně instalovaná na podlaze kostela.
Výstava Eugena Kukly je cestou dialogu vnitřního prostoru kostela se skutečností vnějšího světa. V centru fotografiií stojí člověk, který potřebuje blízkost druhého a zároveň se mu sám přibližuje. Netradiční instalace výstavy na zemi provede návštevníky kostelem a umožní jim dotknout se skutků milosrdenství zobrazených na fotografiích.
Fotograf Eugen Kukla pochází z Prahy. Vystudoval VŠE v Praze a mezinárodní vztahy na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Fotografování se věnuje řadu let. Ve známost vešel v roce 2001 reflexí newyorského 9/11 v pražském NODu. Fotografoval události na Majdanu, uprchlickou vlnu v Evropě a Paříž po teroristických útocích. V roce 2015 získal ocenění Czech Press Photo v kategorii Lidé za fotografii sira Nicholase Wintona při návštěvě Prahy.
Otmar Oliva: Nový oltář
Prohlídka oltáře, ambónu, křtitelnice a kříže vytvořených akademickým sochařem Otmarem Olivou v roce 2015.
O října 2015 jsou součástí historického interiéru kostela Pražského Jezulátka nový oltář, ambon, křtitelnice a kříž z dílny akademického sochaře Otmara Olivy. Nová liturgická díla vstupují do dialogu s barokním prostorem chrámu.
Návštěvníci se formou netradiční cesty kostelem mohou s těmito uměleckými díly zblízka setkat, seznámit se s příběhem jejich vzniku i jejich významem v prostoru kostela.

Akademický sochař Otmar Oliva (*1952) pochází z Olomouce, žije a působí na Velehradě. Jeho rozsáhlá tvorba spjatá s křesťanstvím zahrnuje volnou plastiku, liturgické artefakty, reliéfní výzdobu zvonů, sochařské řešení hrobů i velké komplexní sochařské realizace určené převážně do chrámových interiérů a urbanistických slohových prostor v České republice i v zahraničí. Mezinárodně známá jsou především jeho sochařská řešení výzdoby kaple Redemptoris Mater papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu a výbava interiéru kostela Marie Matky Církve ve slovinském Mariboru. Mezi nejnovější Olivova díla patří oltář, ambon, křtitelnice a kříž, které byly v prostoru kostela Pražského Jezulátka instalovány v říjnu 2015.
Zrnka dialogu
Vytvořte z písku vzkaz, který se v reálném čase promítá na plátno u vstupu do kostela.
Vstupte vlastníma rukama do dialogu s prostorem kostela a přicházejícím člověkem. Vepište stopu, kterou ve vás zanechá cesta kostelem, do zrnek písku. Díky přenosu obrazu v reálném čase předáte vzkaz těm, kdo teprve vcházejí, a stanete se součástí dialogu prostoru.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy fotografií Eugena Kukly: Čtrnáctero milosrdenství + nový oltář Otmara Olivy