Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy fotografií Elišky Blažkové: Haredim

Do 31.10.2020 bude v Židovském muzeu – oddělení pro vzdělávání a kulturu, Maiselova 15, Praha 1, 3.patro výtahem,  přístupná zajímavá výstava fotografií Elišky Blažkové: Haredim. Výstava je přístupná  Po–Čt 12–16, Pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.

Výstava unikátních fotografií Elišky Blažkové z prostředí jedné z nejuzavřenějších ultraortodoxních židovských komunit světa, jeruzalémské čtvrti Mea Šearim. Cílem autorčina projektu Haredim bylo nahlédnout do každodenního života společnosti, která má svá vlastní pravidla, pro vnější svět jen těžko pochopitelná. Projekt dokumentuje důležité židovské svátky i dění všedního dne. Zvláštní pozornost autorka věnuje fotograficky takřka nezmapovanému světu žen v této komunitě.

Vstup volný.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy fotografií Elišky Blažkové: Haredim