Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Floria Floruit – Yvonne Vácha – Mané, Ludmila Smejkalová a Michaela Červená

Do 31. 8. 2022  je pro vážné zájemce v budově polikliniky Health Plus v Kartouzské ulici (3274/10,Budova F, Praha 5) a ve Vile Nový Smíchov (Radlická 19/1), přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Floria Floruit – Yvonne Vácha – Mané, Ludmila Smejkalová a Michaela Červená.

Vážní zájemci především z řad sběratelů mohou na prohlídku objednat u kurátorky Magdaleny Schnitzerové na magdalena.schnitzerova@gmail.com.

Floria Floruit

Život je krátký, až příliš krátký. Možná ale žijeme jenom tady a teď. Pokud je to tak, doufám, že jsi nezavrhl vzpomínku na dny, které přese všechno zůstavají klenotem našeho života, a neztratil ses v temném labyrintu myšlenek.” 

Floria (Jostein Gaarder: Vita Brevis)

Floria Floruit – alegorické období hojnosti – slovní hříčka

ztělesňující záznam a uchování zářivých okamžiků lidských bytostí. Ne nadarmo je právě tato skupinová expozice spojena s jarem ve svém rozpuku, tvořivosti, životní síle na začátku nového cyklu přírody. Vizuální rozmanitost obrazů umělkyň Yvonne Vácha-Mané, Ludmily Smejkalové a Michaely Červené dává pocítit rovněž hojnost smyslovou. Formálním a významovým zdrojem expozice je neočekávaná symbióza jejich obrazů. Ty nám nabízejí jasnou příběhovou linku ryze feminního umění započatou hravým, abstraktním expresionismem Michaely Červené. Ta ve svých velkoformátových obrazech pracuje s nevšední kombinací materiálů a pro ni typickou lehkostí. Niterná a soustředěná malba vykresluje střípky života – deníkové záznamy plné poetiky, podpořené absolutní znalostí matérie látky – plátna, odkazující ke svému šťastnému dětství, návratu vzpomínek na něj  a kouzelného pocitu domova v české krajině. Přesun od deníku ke snové lince a částečně deníkovým útržkům, spatřujeme v díle Ludmily Smejkalové. Její jasné a barevně vytříbené vyjádření přivádí diváky do dalekých krajin, plných rozkvetlých květin, palem, pyramid a širého obzoru. Snové stylizované krajiny s puncem luxusu oplývají designovými prvky a netradiční kombinací inspiračních zdrojů v níž se zračí živá příroda, lidsky stylizovaná příroda, inspirace starými herbáři a módou, módními doplňky, které dokáže autorka citlivě kombinovat a přiblížit se vizuálně svému snovému ideálu s neobyčejnou dávkou preciznosti zpracování. Oživlé nefigurativní sny získávají novou podobu v podobě závěrečné linky příběhu v podání umělkyně Yvonne Vácha-Mané. Její automaticky zhmotněné sny, odehrávající se v cizích krajinách si za své průvodce volí speciální formu života – bytosti pohybující se na pomezí základních tvarů, obdařené jasně rozpoznatelnými prvky. Automatismus je podpořen myšlenkami na utváření vlastního komplexního a niterného světa, plného harmonie a různých odstínů nálad, strukturovaně a rytmicky podaných, podpořeného poslechem hudby na pomezí synestesie. Autorka naplno využívá svého jedinečného nadání, ve kterém se snoubí citlivost vůči přírodě kolem, citlivost k vlastnímu vnímání a dar hlubokého pochopení esence věcí, pochopení rovněž nadsmyslových jevů, který s lehkostí sobě vlastní dokáže přenést na plátno a jiné matérie. Tento dar autorka zpečetila svou jedinečnou expozicí na dětském odddělení Ringhofferovy vily, věnovanou nejmenším divákům a všem, kteří se nebojí vrátit do nekonečného světa dětské fantazie. Tímto kruhově uzavírá širokou škálu témat a završuje jej svým transcendentním pojetím časovosti a smyslovost, která nám pokládá důležitou otázku: Kde se nachází ona křehká linie mezi světem fantazie a velkolepou krásou jejího ztvárnění?

Michaela Červená (*1997, Karlovy Vary)

Vycházející hvězda mladé umělecké generace vystudovala střední odbornou školu textilní. Textilu se věnovala také na UJEP, kde zároveň objevila kouzlo malby, jemuž propadla. Absolvovala stáž v Budapešti, kde se věnovala tkaní a výšivkám. Mezi její největší výstavy patří skupinová výstava v DSC Gallery (OFF-HIBIT, 2021), během které spolupracovala s návrhářkou Klárou Nademlýnskou. Její budoucnost směřuje k většímu proniknutí právě do malby. V současné době je sídlem její působnosti magický ateliér v prostorách kláštera Gabriel Loci. Přes svůj mladý věk, je její dílo součástí několika soukromých sbírek.

Ludmila Smejkalová (*1979, Praha)

Malířka, designérka, restaurátorka a oděvní výtvarnice je absolventkou Ateliéru malířství II školy Vladimíra Skrepla na pražské AVU. Absolvovala stáž v Portugalsku, které její tvorbu zásadně ovlivnilo. Výše zmíněné inspirační zdroje kombinuje s geometrickými vzory, jasnými barevnými plochami. Ve svých obrazech využívá metody vyřezávání, dodává obrazům na plastičnosti. Velkolepou výstavu představila v Pollansky Gallery (Noc a den/Vision Board, 2016), v níž zpracovala zdi samotné galerie. Autorka se rovněž věnuje akvarelu, sítotisku a návrhům designu – zaujala ji média jako látka a plakát. Mezi její sběratele patří významní čeští umělci. Rovněž je součástí sbírky Milana Knížáka pro Národní galerii. 

Yvonne Vácha-Mané (*1969, Praha)

Všestranná česko-senegalská umělkyně vystudovala ateliér knižní malby UMPRUM. Věnuje se malbě, objektu, tanci, performance, herectví a grafice. Mezi její primární inspirační zdroje patří příroda. Z ní vzešlé motivy zpracovává svým fantaskním způsobem, vždy spojených s přesahem k procítění nálad, hudbou, imaginací a dekorativními prvky. Autorka se hluboce věnuje mezikulturnímu dialogu: absolvovala stáž v Meetfactory (Open call pro afročeské umělce, 2020) a navázala výstavou v galerii Display (Na ceste k černé výpovědi, 2021). Budoucnost své tvorby spatřuje ve zkoumání limitů automatické kresby. V současné době je zastoupena prestižní nizozemskou galerií Victory Art.

Expozice je doplněna skleněnými artefakty ze současných kolekcí prémiového designu společnosti Lasvit. Artefakty z kolekcí Born Broken, Crystal Rock, Frozen, Papilla, Yakisugi a Radiant reprezentují dvě roviny designu – geometrickou, odkazující rovněž k fantaskním světům a druhou z nich, jež je plně inspirována přírodou a vychází z organických tvarů.

………

Polikliniku Programu Health Plus najdete ve dvou objektech, ve kterých také probíhají zajímavé výstavy současného umění – v Kartouzské ulici (3274/10,Budova F, Praha 5) a ve Vile Nový Smíchov (Radlická 19/1, Praha 5).

Program Health Plus je moderní soukromé zdravotnické zařízení poskytující špičkovou komplexní ambulantní péči v ojedinělém prostředí se zázemím nejlepších lůžkových pracovišť. Sídlí v Pavilonu Jih v Kartouzské ulici v Praze 5, která je situována do bezprostřední blízkosti Obchodního centra Nový Smíchov.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Floria Floruit – Yvonne Vácha – Mané, Ludmila Smejkalová a Michaela Červená