Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Filozof struktur: Architekt a inženýr Jaroslav J. Polívka (1886–1960)

Do 24. 4. 2022 můžete v Galerii Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1, navštívit velmi zajímavou výstavu Filozof struktur: Architekt a inženýr Jaroslav J. Polívka (1886–1960).

Výstava představuje neobyčejný příběh architekta a inženýra Jaroslava Josefa Polívky (1886–1960). Polívka je zapomenutou osobností české i globální stavební kultury 20. století. Teprve v posledních letech bývá objevován jako blízký spolupracovník architekta Franka Lloyd Wrighta, zakladatele americké moderní architektury. Výstava návštěvníky seznámí s Polívkovým rozsáhlým dílem, sahajícím od roku 1910 do roku 1960, zvlášť s jeho brněnskými stopami i s jeho bohatým a plodným životem a dílem ve Spojených státech po roce 1939. 

Jaroslav Josef Polívka (1886–1960) je zapomenutou osobností české i globální stavební kultury 20. století. Teprve v posledních letech bývá objevován jako blízký spolupracovník architekta Franka Lloyd Wrighta, zakladatele americké moderní architektury. Polívkův talent posouvat hranice technických možností stavebních struktur i přirozená schopnost spojovat lidi však významně přispěly i k budování evropské a tuzemské moderní a avantgardní architektury. Do spolupráce s Josefem Havlíčkem, Jaromírem Krejcarem, Kamilem Roškotem, Oldřichem Tylem, Adolfem Foehrem či Alexanderem Rottem, ale i do svých samostatných projektů vnášel nebývalou míru vizionářství a konstruktérské invence. Odolnost prokázal při Hospodářské krizi, kdy se nechal zaměstnat jako zástupce firmy Thermolux, což mu umožnilo začít studovat možnosti sklobetonových konstrukcí. To později využil při realizaci zemědělské burzy v Rotterdamu a československých pavilonů na světových výstavách v Paříži a v New Yorku. Se začátkem okupace a války zůstal ve Spojených státech zůstal , získal pozici výzkumníka na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde se zabýval analýzou pnutí v materiálech, tzv. fotoelasticitou. Za války se nechal zaměstnat v docích firmy Henryho Kaisera a navrhoval konstrukce válečných lodí z prefabrikátů. V roce 1946 se seznámil s Frankem Lloyd Wrightem, o dva roky později se španělským konstruktérem Eduardem Torrojou a už od roku 1941 se znal s italským vynálezcem Paolem Chelazzim. S Wrightem navrhl celkem osm projektů, včetně Guggenheimova muzea v New Yorku. Pro návrh konstrukce utopické míli vysoké věže v Illinois seznámil Wrighta s Torrojou a pro projekt závodní tribuny v Belmontu v New Yorku navrhl využít dřívější vynález konstrukce přenosných hangárů, na němž spolupracoval s Chelazzim. V padesátých letech přednášel na Stanfordově univerzitě. Po celém sanfranciském zálivu zanechal řadu samostatných významných realizací: etážové garáže na Van Ness v San Franciscu, dům Midglen v Redwood City, čínský metodistický kostel v Oaklandu, vlastní dům a dům s typovým podnožím z monolitického betonu na Arch Street nebo kancelářskou budovu Tioga. Celý život hojně publikoval a podporoval kulturu a umění: znal se s bratry Havlovými, Alfonsem Muchou, Josefem Váchalem, Janem Konůpkem, Ladislavem Sutnarem či Rafaelem Kubelíkem. Po emigraci do Spojených států udržoval styky s architektem Antonínem Engelem a konstruktérem Františkem Kloknerem. Své profesi se nadšeně věnoval do posledních měsíců před smrtí.

Výstava je výstupem projektu specifického výzkumu č. FaVU-S-21-7358, realizovaného na FaVU VUT.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Filozof struktur: Architekt a inženýr Jaroslav J. Polívka (1886–1960)