Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Filipa Buryána v rámci večera Dekadence a krásno ve Vršovicích

1. 12.-22. 12. / Sběrné Suroviny / Kresba

Do 22.12.2017 bude v hudebním klubu Sběrné suroviny, Krymská 2, Praha 10, přístupná zajímavá výstava Filipa Buryána.

http://www.filipburyan.com

Text Ivo Janouška o autorovi k jedné z předchozích výstav:

Filip Buryán (nar. 1980, žije a tvoří v Dobrovici na Mladoboleslavsku) se uměleckou tvorbou začal zabývat na prahu dospělosti, jeho stěžejními výtvarnými technikami je kresba a malba. Pociťované rebelantství (které umělec dává najevo i stylizací svého vzhledu) vůči zatuchlosti společnosti, přes vnější osobní „look“ otevřenost a citlivost jeho duše ve spojení s touhou po sebevyjádření dává v tvorbě zaznít mnoha tématům a s nimi spojeným výrazovým prostředkům. Rozprostření témat – vyjádřené názvy děl – se odvíjí v okruzích imaginárních i stylisticky transformovaných reálných krajin (obrazy V poledne; Grébovka), v odrazech vzpomínek (V baru; V mléčném baru), v kompozicích se silným sociálním cítěním (Antikrist; Kolébka), výrazově se obrazy pohybují od snových výjevů (Snílek co nikdy nespí) přes expresivní díla (Nadějný sebevrah) až k pomezí abstrakce (Tajemství; Hra na odrazy). Autorovy obrazové kompozice takto ústí do symbolických dramat, která pro diváky mohou být spouštěčem pro vytváření spontánně se objevujících představ, i fantazijních dějů. Umělec se mnohdy k tématům vrací, jeho schopnost variačního rozvoje, reprodukce obrazových dějů v nových kombinacích – i přes někdy logickou neshodu konstrukcí s reálným světem – neztrácí humánní rozměr. Buryánovy obrazy jsou výkřikem ztrápené duše směrem ke světu, stanoviskem vůči němu, mementem a výzvou k nápravě věcí člověka. V obdobném duchu se rovněž odvíjí četné umělcovy kresby, zvláště ty s tématikou městských zákoutí (Sídliště; Doprava; Průmysl) a postulovaných osudů (Chudoba), výrazově silné jsou i figurální studie lidských postaviček (Mim; August), zaujetí dějinami vyjadřují portréty historických osobností (Raskolnikov;  Amundsen; Fidel Castro), osobní vztah tlumočí portréty umělců (mezi jinými je zpodobněn Franz Kafka; Rimbaud; Gustav Klimt, ale i například náš současník F. Skála). V celé své tvorbě takto Buryán vedle reflexe každodennosti aktivuje i obrazy v duši, tlumočí svoji cestu – navzdory k vnějšímu buřičství – k harmonizaci životního stylu, čerpá pohnutky a náměty z podvědomí, nevědomí kumuluje s vědomím, prochází cestou hledání a nalézání smíru duše, totiž cestou vedoucí i k hlubšímu sebepoznání.

Ivo JanoušekFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Filipa Buryána v rámci večera Dekadence a krásno ve Vršovicích