Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda

Do 29.10.2017 bude v Letohrádku hvězda, obora Hvězda, Praha 6, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda.

Letohrádek Hvězda, renesanční perlu střední Evropy, si nechal podle svého návrhu postavit arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský, místodržící v Českých zemích (1547–1567). Námětem výstavy je sama stavba letohrádku, jeho architektonická historie, štuková výzdoba a umělecké vzory. Výstavou si připomínáme dvě kulatá výročí, která v souvislosti s osobností habsburského arcivévody připadají na letošní rok. Je tomu 470 let, kdy syn českého krále Ferdinanda I. přijel do Čech, aby se zde ujal povinností za nepřítomného panovníka, a zároveň 450 let od jeho odchodu do Tyrolska, jehož vládcem se stal. Během dvaceti let strávených v Českém království si arcivévoda Ferdinand II. vytvořil pevné vazby na řadu představitelů české šlechty, které nebyly zpřetrhány ani po jeho přesídlení do Innsbrucku, z něhož na dlouhou dobu vytvořil jedno z mocenských a kulturních center habsburského soustátí. Výstava, kterou připravil Památník národního písemnictví ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, představuje nejen život arcivévody Ferdinanda II., ale především stavbu, která je s jeho působením v Českém království spjata snad nejpevněji, letohrádek Hvězdu. Zvláštní pozornost kurátorů a autorů je věnována štukové výzdobě letohrádku – součástí výstavy bude dotyková obrazovka s fotografiemi celků i detailů štukové výzdoby, doplněnými komentářem a interpretací zobrazených mytologických výjevů.

Výstavou v letohrádku Hvězda pořadatelé reagují nejen na dvě kulatá výročí, která si v souvislosti s arcivévodou v tomto roce připomínáme, ale symbolicky se napojí rovněž na tematicky příbuzné výstavy v Rakousku (Zámek Ambras) a v Čechách (Valdštejnská jízdárna Národní galerie v Praze). Především však jde na našem území o jedinou výstavu, která se koná na místě úzce spjatém s osobností Ferdinanda II. Tyrolského.
Výstava „Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda“ nahradí stálou expozici v přízemí letohrádku Hvězda, kterou Památník národního písemnictví zpřístupnil v roce 2000 a byla věnována architektonickým a symbolickým aspektům renesanční památky, ale i její pozdější historii (od roku 1964 zde sídlilo Muzeum Aloise Jiráska a Mikoláše Alše). Výstava, kterou připravil Památník národního písemnictví ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, představuje nejen život arcivévody Ferdinanda II. (1529–1595), ale především stavbu, která je s jeho působením v Českém království spjata snad nejpevněji. Letohrádek Hvězda, renesanční perlu střední Evropy, si arcivévoda a místodržící v Českých zemích (1547–1567) nechal postavit podle vlastního návrhu. Námětem výstavy je sama stavba letohrádku, jeho architektonická historie, štuková výzdoba a umělecké vzory.
Pro veřejnost jsou během výstavy připraveny komentované prohlídky s kurátory – 16. září v 14.00 s Ivanem P. Muchkou a 12. října v 16.00 se Sylvou Dobalovou. Komentované prohlídky s kurátorem pro organizované skupiny a lektorské pořady pro skupiny žáků je v době trvání výstavy možné objednat na Oddělení prezentace sbírky PNP.

Pořadatelé: Památník národního písemnictví a Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Autorka a hlavní kurátorka: Sylva Dobalová (ÚDU AV ČR)
Autor a spolukurátor: Ivan P. Muchka (ÚDU AV ČR)
Kurátor: Jan Bouček (PNP)
Odborná spolupráce, texty o štukové výzdobě (průvodce, aplikace): Ivo Purš (ÚDU AV ČR)
Fotografie štukové výzdoby Hvězdy: Vlado Bohdan
Grafický design: Mariana Dvořáková (ReDesign), redesign.cz
Architektonické řešení: Silvie Bednaříková, Jiří Javůrek (SGL Projekt), sglprojekt.cz
Realizace: Atelier MM Design pod vedením Petra Macka, atelier-design.cz
Programátor aplikace „Štuková výzdoba letohrádku Hvězda“: Robert Richter
Produkce a propagace: Romana Štorková Maliti, Vladimír Uhlík
Tisk: SIGNPEK, s. r. o., Tiskárna Daniel, s. r. o.
Redakce textů: Lucie Faulerová, Radka Návarová
Překlad: Ivan Lacko
Exponáty, obrazové materiály a dokumenty:
Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Archiv Pražského hradu, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, KHM- Museumsverband, Národní galerie v Praze, Národní knihovna ČR, Národní muzeum, Národní památkový ústav, Národní technické muzeum, Österreichische Nationalbibliothek, Správa Pražského hradu, Ústav pro dějiny umění FF UK, Ústav pro klasickou archeologii FF UK, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i, Západočeské muzeum v Plzni

Výstava se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana.

Výstava byla podpořena v rámci výzkumného programu Akademie věd ČR – Strategie AV21.

Děkujeme firmě ZUMTOBEL Group za laskavé zapůjčení světel a realizaci nasvícení vybraných exponátů výstavy.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda