Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Fakulta architektury ČVUT 1976 – 2016

Do 8.1.2017 můžete v Galerii Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1, navštívit zajímavou výstavu Fakulta architektury ČVUT 1976 – 2016.

Výstava představuje 40 let obnovené samostatné Fakulty architektury na pražském ČVUT rekapitulací její historie symbolickou formou výběru 40 staveb pedagogů a absolventů školy, 66 osobností z jejich řad a jmen 4389 absolventů, kteří zde v uplynulých 40 letech studovali.

Většinou obecně známá díla pedagogů a absolventů jsou doplněna srovnáním s dobovými školními pracemi – návštěvník tak může porovnat začátky a výsledky jejich architektonické práce. Vizuálně atraktivní je i zpětné srovnání grafických stylů a technik zpracování prezentací studentských prací a jejich vývoje v uplynulém období až k soudobé počítačové grafice.

Výstavu dále doplňují momenty ze života školy a činnosti studentského Spolku posluchačů architektury, nová knižní publikace připravená pedagogy či absolventy školy, a dále dokumentární film Hedviky Hlaváčkové „Jednoduchej dům“ o nové budově ČVUT a její autorce Aleně Šrámkové a film Jany Chytilové Kritická židle: Rostislav Švácha.

Výstava je součástí širších oslav výročí 40 let obnovení samostatné Fakulty architektury na ČVUT v Praze.
Kurátor výstavy Ján Stempel / FA ČVUT
Koordinace Dan Merta / GJF
Architektonické řešení Jakub Fišer, Kristýna Zámostná / Aulík Fišer architekti
Překlady Kateřina Valentová
Produkce Kateřina Rottová, Michaela Brožová / FA ČVUT, Klára Pučerová / Galerie Jaroslava FragneraFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Fakulta architektury ČVUT 1976 – 2016