Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Eden – Koblasova země

Do 4. 10. 2015 bude v Domě u zlatého prstenu GHMP, Týnská 6, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Eden – Koblasova země. Jedná se o zveřejnění umělcova daru galerii.

Obdobně jako je tematicky a myšlenkově bohaté sochařské dílo evropsky uznávaného umělce Jana Koblasy (1932), je též ideově neobyčejně podmanivá a výrazově mnohotvará jeho grafická tvorba. Věnuje se jí přes padesát let a i ona si od počátku udržuje nekonvenční pojetí přítomného světa a života člověka, jež jsou její páteří. Umělcův projev jde v tomto svém vyjádření napříč časem a čerpá z nejrůznějších podnětů: od archetypických přes mytické, biblické, literární, hudební po tep současného světa, a to s úmyslem vyjádřit podstatu věcí a jevů – pokusit se uchopit různorodost života a světa v celistvosti jako jedno velké Theatrum mundi.

Přítomná výstava, nazvaná podle jednoho z cyklů gestických monotypů, představuje ukázky z umělcovy rozsáhlé grafické tvorby, jejíž určitou část daroval do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Zahrnuje údobí od konce 50. let po současnost a tvoří ji soubory monotypů, figurálně nefigurativních serigrafií, dřevořezů a počítačové grafiky; ty také určily tematické rozčlenění expozice. Záměrem bylo ukázat méně známé a dosud nezveřejněné grafické listy. Týmž úmyslem se řídil i výběr několika sochařských děl, která výstavu ideově a tematicky akcentují. Z nichž k dosud nevystaveným patří soubor sedmi plastik Plazit jazyk z roku 1970, provedený v umělé hmotě a v keramice, nebo dva zářivě bílé carrarské mramory Niké z let 1984 a 1985. Z grafických děl zde mají v tomto ohledu svou premiéru početné série gestických monotypů Babylon a Labyrint z roku 1958, cykly Eden – Koblasova země (1961), Maketa mého mozku (1962), Ohniska bolesti (1963–1964), Figura (1963) a další monotypy. Rovněž poprvé jsou v úplnosti vystavené serigrafie cyklů Staré ženy. Pocta Františku Halasovi a Françoisi Villonovi z roku 1969, Plazit jazyk (1971) a Totentanz. Pocta A. Strindbergovi (1970). Zastoupeny jsou rovněž velké, povětšině neznámé celky barevných a černobílých dřevořezů z 60., 80. a 90. let 20. století: Chaos, Zasažen bleskem, Oběť a další tisky.
Opomenuta není ani umělcova počítačová grafika, které se věnuje od roku 2003. Rovněž poprvé jsou zde vcelku představeny monotypy kombinované malbou z cyklu Modrá krev (1964–1965), které Galerie hlavního města Prahy získala záborem po umělcově odchodu do zahraničí v roce 1968.

Výstavu doprovází česko-anglická publikace Jan Koblasa grafika prints, kterou v létě roku 2014 vydalo nakladatelství Karolinum.

Kurátorka: Mahulena Nešlehová

Koncepce a řešení výstavy: Mahulena Nešlehová, Jan Koblasa
Kurátorka: Mahulena Nešlehová
Koordinace: Olga Malá
Grafické řešení: Jiří Příhoda
Redakce textů: Marta Nožková
Anglický překlad: Adrian Dean
Vzdělávací programy: Lucie Haškovcová, Markéta Slachová Goldová
Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová
Propagace: Barbora Gallová, Miroslav Koláček, Alice Lenská, Michaela Vrchotová
Partner výstavy: Skupina ČEZ
Poděkování: Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích za poskytnutí podpory při instalaci
výstavy
Rovněž děkujeme:
Galerii výtvarného umění v Chebu
Galerii Zlatá husa Praha
Muzeu umění Olomouc
Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích
Mediální partneři:, A2, Art and Antiques, Artalk.cz, ArtMap, ArtMix, ČRo Vltava, Literární noviny, Pražský
deník, Radio 1, Rádio ClassicFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Eden – Koblasova země