Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Druhý život Karla IV.

Do 31.8.2016 se v prostorách Křížové chodby Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3, Praha 1, koná zajímavá, krásná a rozsáhlá výstava Druhý život Karla IV.

Cílem výstavy, pořádané ve spolupráci s Národní galerií, je nalézt odpověď na otázku, jakým způsobem byla vnímána osobnost Karla IV. v průběhu staletí následujících po jeho smrti. Z dlouhodobé perspektivy tak bude zhodnocen nejen jeho odkaz státnický a politický, ale také historický a kulturní. Primárním cílem ovšem je poskytnout návštěvníkům výstavy příležitost spatřit co možná nejzajímavější exponáty spojené s tematikou Karla IV. Výstava bude doprovozena programem pro školy.

„Druhý život“ nejvýznamnějších historických osobností je stejně důležitý jako jejich žití skutečné. To nepochybně platí o osobnosti císaře a krále Karla IV., který již za svého života usiloval o vytvoření vlastního pozitivního obrazu jakožto velkého evropského panovníka. Obrazů Karla IV. vzniklo v následujících dobách několik, odlišovaly se podle toho, jaké náboženské, politické a národní zájmy se podílely na jejich vytvoření a udržování.

Pohřební řeč Vojtěcha Raňkův z Ježova, ve které Karla IV. oslavil jako „otce vlasti“ a dobu jeho panování označil za „požehnanou dobu českého státu“, zahájila jeho v zásadě kladné vnímání v českém prostředí. Naproti tomu v německé oblasti vzniká od konce 14. století negativní obraz, který přetrvává v průběhu následujících staletí a  mění se až v poslední třetině 19. století. V českých zemích v období od 2. poloviny 19. století do 1. poloviny 20. století, poznamenaném nacionalismem a stále vzrůstajícím česko-německým antagonismem, získává obraz Karla IV. jako projev národní, politické a ideové projekce novou kvalitu.

Pojetí Karla IV. jako Čecha nebo Němce se stává především argumentem pro zdůvodnění protichůdných politických zájmů, promítajících se v česko-německém sporu o národnost Karla IV., o obraz Karla IV. jako českého krále nebo německého císaře a jeho výhradní národní vlastnictví. Tradiční obraz Karla IV., převzatý Československou republikou, byl deformován propagandou nacistického okupačního režimu ve smyslu pojetí Karla IV. jako německého císaře, aby se spolupodílel na zdůvodňování oprávněnosti integrace českých zemí do třetí říše. Komunistický režim zahrnul pozitivní hodnocení Karla IV. do oficiální koncepce výkladu dějin, tato obnovená sláva ovšem šla ruku v ruce s nevybíravou a účelovou ideologickou manipulací.

Význam pozitivního obrazu Karla IV. pro českou společnost překonávající důsledky začlenění do sovětského bloku nepoklesl. Do popředí se stejně jako v Německu dostává zdůrazňování jeho evropského rozměru. Českou společností je Karel IV. stále vnímán jako velká historická osobnost, která v sobě spojuje národní význam s významem evropským.

Informace pro školy a organizované skupiny se zájmem o komentovanou prohlídku:

– nutno objednat na e-mailu: anna.kosatkova@ruk.cuni.cz

– komentované prohlídky každý týden od 23.5. do 30.6.2016 vždy ve čtvrtek / středu od 10 do 14 hodin

– délka komentované prohlídky: 45 minut

– cena: 40 Kč / osoba; pedagogický doprovod zdarmaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Druhý život Karla IV.