Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Dort, pedagogů a studentů soukromé Střední umělecké školy designu v Praze

19. 5.-13. 6. / Galerie kritiků /

Do 13. 6. 2021 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná zajímavá jubilejní výstava Dort, pedagogů a studentů soukromé Střední umělecké školy designu v Praze, jež se koná k oslavě 30.výročí úspěšné školní výuky.

Vystavující: Tatue Akaeva, Richard Bobůrka, Antonie Brůhová, Zbyněk Linhart, Ivo Návrat, Adéla Ondrová, Kryštof Orth, Jakub Sýkora, Eva Vinopalová, Sebastian Vocásek, Kateřina Volfová.

Letošním rokem oslavuje Soukromá střední umělecká škola designu 30 let své existence a otevírá výstavu s názvem „Dort“ pro širokou veřejnost v rámci tohoto významného jubilea.

Kulatá výročí porevolučních institucí, odvolávající se na společensko-historická zahajují vždy své oslavy stručnou bilancí a poděkováním všem bývalým i stávajícím studentům, a také zaměstnancům školy, na jejichž každodenní aktivitě instituce stojí. Je tomu tak i v tomto případě. Výroční zprávy a bezpočet osobních vzpomínek, jež mapují historii naší první soukromé střední umělecké školy SSUŠD v Praze dokládají, na jakých základech školní výuka spočívá, čím si dosud prošla a v jaké kondici si oslavuje 30.výročí svého trvání. Jelikož tato výstava, provázející „sladké“ jubileum, má ve své nabídce dorty různých forem, formátů, ozdob a chutí, nebude mezi nimi chybět ani třípatrový korpus z mramorového těsta s hutnou polevou, třiceti svíčkami a vypeckovanou třešničkou.

Jako první porevoluční soukromá umělecká instituce v ČR vychovala SSUŠD na bázi středoškolského vzdělání dosud více než 1000 absolventů, jež se aktivně podílejí na formování českého výtvarného prostředí jako samostatní umělci v rámci užitého umění i jako vyzrálé osobnosti různých generací na poli volné umělecké tvorby. Za celou dobu existence školy se v rámci pedagogické činnosti vystřídala řada významných osobností, jež svým příkladem formovaly a dosud formují život a tvorbu mladých adeptů výtvarného umění.

Velkou devizou školy je uplatnění absolventů v praktickém uměleckém provozu i zpětná vazba rodičů a přátel školy. V rámci četných přednášek nabízejí absolventi své zkušenosti a promlouvají ke svým mladším kolegům, inspirují je svými profesionálními přístupy. Celý proces je uzavírajícím se kruhem vztahu studentů ke své alma mater.

V současné době škola poskytuje studium tří ateliérových oborů, jež zcela přirozeně vyšly ze společenské poptávky na současné výtvarné trendy:

  1. Ateliér designu oděvu ( vedoucí pedagog Adéla Fejtková)

Studium v ateliéru designu oděvu umožňuje žákům osvojit si celou škálu vyjadřovacích prostředků v kombinaci s odbornými znalostmi a dovednostmi, důležitými pro realizaci vlastních modelů. V průběhu studia žáci tříbí svou rukodělnou zručnost a důraz je kladen na rozvoj jejich individuálních preferencí, jenž jim umožní co nejpřesvědčivěji vyjádřit svůj autorský záměr. Prostřednictvím pravidelných konzultací s pedagogy, aktivního sledování současné módy i širšího kulturního dění, jsou žáci ve své tvorbě schopni akcentovat aktuální otázky a promýšlet je v širších souvislostech.

  1. Ateliér malby (vedoucí pedagog Ivo Návrat)

Studium v ateliéru malby probíhá na základě ověřeného modelu,  kde v prvních dvou letech studia převažuje získávání praktických a technických dovedností a studium malby se realizuje v co možná nejširším spektru formálního využití. V navazujících ročnících pak převládá

koncentrovanější obrazová forma a malířská interpretace. Přirozeným korektivem takto obecně nastaveného a zažitého modelu je prostředí samotného ateliéru, kde se setkávají studenti všech ročníků a s nimi i jejich různě zaměřené a řešené práce.

  1. Ateliér grafického designu (vedoucí pedagog Jakub Sýkora)

Studium v ateliéru grafického designu představuje aktivní teoreticko-praktický pohyb na otevřené experimentální platformě, kde se studenti učí orientaci v současné problematice GD a na jeho historických příkladech. Studium rozvíjí individualitu a nutí studenta ke kritické reflexi práce, podněcuje ho hledat nové přístupy a formy vyjádření. Součástí studia v ateliéru jsou pravidelné přednášky a besedy s aktivními reprezentanty jak české, tak zahraniční scény nejen v oblasti GD, ale celého spektra současného vizuálního umění. Výuka v ateliéru je v mezích středoškolského vzdělávání pojímána již jako „univerzitní“ studium, kde se formou „spolustudia“ prolínají a konfrontují jednotlivé osobnosti v rámci čtyř výukových ročníků. Frekventant ateliéru osciluje mezi výtvarnými koncepty, které studium GD obsahuje (corporate identity, typografie, obalový design, kaligrafie, knižní ilustrace, reklama, web design, marketing).

S poděkováním všem dosavadním pedagogům, zaměstnancům a studentům přejeme škole hodně úspěchů v další edukativní  a tvůrčí činnosti!

MGA. Zbyněk Linhart, ředitel SSUŠD 

Kurátorka: Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D.

Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31/36, 10 00 Praha 1

galeriekritiku@volny.cz,

www.galeriekritiků.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Dort, pedagogů a studentů soukromé Střední umělecké školy designu v Praze