Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Distinctive Surface – ateliéru Sklo FUD UJEP

Do 31.8.2017 bude v Galerii Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6 (tram Říčanova a pak cca 500 m), přístupná zajímavá výstava Distinctive Surface – ateliéru Sklo FUD UJEP . Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

Výstava Distinctive Surface představuje tři sklářské výtvarnice nastupující generace ústeckého ateliéru Skla Fakulty umění a designu. Vedle společného teoretického a praktického zázemí je spojuje zájem o tabulové sklo, které každá, svým osobitým způsobem modeluje, perforuje, v některých případech téměř deformuje.“

Kateřina Kobrlová se v tvorbě vyrovnává se vzpomínkami na gymnastiku, která pro ni byla a stále zůstává nezbytnou součástí života. Transformace životních zážitků dříve aktivní sportovkyně do oblasti umění má jakýsi terapeutický účinek. Kateřina nyní využívá dříve nabité zkušenosti z pohybu ve výtvarném prostředí. Koncentruje se především na dynamickou kompozici, kterou ztvárňuje pomocí laserových či vodních paprsků. Kresba paprskem není popisná, abstrahuje moment pohybu gymnastky a průsvitnosti skla využívá k vytvoření stínových efektů.

Stejně jako Kateřina, i Peri (Perizat Gabdulakhmet) si zvolila tabulové sklo jako základní tvůrčí prostředek. Po dvou letech se pomalu ale jistě dostává s plošnými obrazy do prostoru, který je pro ni, zdá se, přirozenější. Ani její obrazy však nemůžeme považovat za typická dvourozměrná díla. Už v prvním ročníku si chtěla vyzkoušet kombinaci nesourodých materiálů, jakousi čistotu a hrubost skla, které zanechala v surové podobě. Práce s nalezenými materiály, určitý druh recyklace a propojení tvrdého skla s jemností nití v současnosti rozvíjí v dalších instalacích.

Nejmladší z vystavujících Sholpan Asherbeková si od počátku studia našla osobitý způsob malířského vyjádření. Také si oblíbila tabulové sklo, které ji nabízí možnosti vrstvení, množení, transparentnosti nebo naopak neprůhlednosti, křehkosti i tvrdosti. Zkouší různé látky, aplikuje je na sklo a pozoruje, jak se spojení látek chová. Ze všech tří nejvíce experimentuje, aby na základě opakovaného ověřování limitů použitých materiálů a hmot dospěla k pro ni ideálnímu kompozičnímu řešení.

Někdy se zdá, že je to sám proces technického řešení, který nakonec určuje finální podobu díla. A autorky jej pokorně, ne však bezmyšlenkovitě, přijímají. Materiál mají pod kontrolou, ale nebojují s ním. Jejich tvorba je intuitivní, emotivní a nechává zároveň dostatek prostoru divákovi, aby v ní nalezl přesně to, po čem v daný moment touží.
MgA. Dana Zikmundová

kurátorka výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Distinctive Surface – ateliéru Sklo FUD UJEP