Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy diplomových/bakalářských prací ateliéru Intermediální konfrontace na UmpruM: Curated by us !

Do 28.6.2019 bude ve výstavních prostorách projektu Hybernská 4, Praha 1, (vzadu do průjezdu), přístupná velmi zajímavá výstava diplomových/bakalářských prací ateliéru Intermediální konfrontace na UmpruM: Curated by us !

Vystavující diplomanti: Lenka Štěpánková, Kateřina Rálišová, Vojtěch Novák

Vystavující bakaláři: Amálie Hubeňáková, Kristýna Strejcovská, Aneta Klímová

….

Ateliér intermediální konfrontace vychází především z předpokladu kritického myšlení. To, co nás zajímá, je zvýraznění schopnosti interakce vnímatele v pojetí schopnosti uměleckého jazyka se sebeprezentovat jako entita, která vytváří především vztah. Vztah je jejím artefaktem. Samotná forma artefaktu sice k tomuto vztahu odkazuje, ale není tím, čím se máme zabývat. Je vedlejším produktem, pouze připomíná, ladí mimo svou fyzičnost. Proto se musíme společně neustále ptát, zda-li je estetická hodnota lži krásnější než etické rozhořčení pravdy. Nebo jinak, je etická krása pravdy cíl ze smyslu a lež smyslem z cílů? Můžeme tak „nutit“ naše studenty, aby v rámci aktuálního jazyka hledali nové náměty, nebo aby pro zpracování aktuálních námětů našli nový jazyk, respektive nový, nečekaný interpretační prostor? Pokud je tedy samotný název našeho ateliéru důležitý, je v něm podstatnější termín konfrontace než přívlastek intermediální. Konfrontace v názvu ateliéru odráží náš programový zájem o možné konfliktní, iritující a neuhlazené střety v rámci aplikace nejrůznějších formálních i obsahových přístupů v tvorbě, včetně napadání klišé ve všech jeho podobách, a to zejména v rámci vlastního uvažování. Veškerá naše pedagogická činnost je proto soustředěna na rozkrývání okolností a mechanismů, které nejrůznějším způsobem ovlivňují charakter toho, co stojí mezi tvůrcem a adresátem současného umění.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy diplomových/bakalářských prací ateliéru Intermediální konfrontace na UmpruM: Curated by us !