Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy diplomových prací Fakulty architektury ČVUT

Do 30. 6. 2023 bude ve mnoha prostorách přízemí Fakulty Architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, zdarma přístupná výstava diplomových prací Fakulty architektury ČVUT 2023. Ve všední dny je škola přístupná 6:30-22:00, v sobotu 8:00-20:00.

Nejstarší, největší a nejvýznamnější instituce poskytující u nás vzdělání v oboru architektury. Škola založená na otevřenosti mohla i díky prostorovým podmínkám v nové budově rozšířit tradiční zaměření na architekturu a urbanismus o další obory – design a krajinářskou architekturu. Fakulta architektury je rovněž prestižním pracovištěm orientujícím se na výzkumnou, vědeckou a uměleckou tvůrčí činnost.

Samostatná Fakulta architektury ČVUT vznikla v polovině sedmdesátých let minulého století, ovšem výuka tohoto oboru má v Praze téměř třistaletou tradici. Na Stavovské inženýrské škole, založené roku 1707, probíhala od poloviny 18. století v souvislosti s naukou o stavitelství výuka architektury pojímaná jako syntéza umění, vědy a techniky. V následujícím století se škola transformovala na polytechniku a roku 1864 se na ní ustavil odbor architektura – pozemní stavitelství a inženýrské stavby.

Propojení teorie a praxe se týká jak pedagogů, tak studentů. Stačí připomenout prvního děkana oboru Josefa Zítka, autora budovy Národního divadla v Praze, jeho současného nástupce Ladislava Lábuse, uznávaného architekta s mezinárodními zkušenostmi a nositele Ceny Ministerstva kultury za architekturu, či emeritní profesorku Alenu Šrámkovou, autorku budovy FA – a na druhé straně koncept „learning by doing“, tedy spojení školní výuky s praxí formou realizovaných projektů. Tím dosud nejúspěšnějším se stal AIR House, s nímž studenti zabodovali v mezinárodní soutěži.

https://www.fa.cvut.cz/csFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy diplomových prací Fakulty architektury ČVUT