Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Dialog – Jiří Pelcl & absolventi

Do 31.10.2016 bude v galerii UMPRUM / VŠUP, Nám. Jana Palacha 80, Praha 1, zdarma přístupná zajímavá výstava Dialog – Jiří Pelcl & absolventi.

Vystavující:
Radim Babák, Zuzana Bošková, Ondřej Červený, Kristýna Fránková, Barbara Friedrichová, Petr Hák, Leona Höbausová, Zbyněk Krulich, Libor Motyčka, Jiří Novotný, Jan Plecháč & Henry Wielgus, Daria Podboj Havrda, Libor Sošťák, René Šulc, Michael Tomalík, Romana Vyhnánková, František Zelinka

Dialog mezi pedagogem a studentem je nezbytným předpokladem pro úspěšné zvládnutí znalostí v každém oboru. Nejinak je to v designu.

Výstava si neklade za cíl být přehlídkou nejlepších produktů, které bývalí studenti a nyní absolventi navrhli. Nechce ani měřit úspěch, jehož ve své dosavadní praxi dosáhli. Výstava je sondou do samostatné práce mladých designérů, seznámení se s jejich tvorbou, názory a problémy s kterými se setkávají po opuštění školy.

Hlavní myšlenku dialogu v sobě nese a maximálně podporuje instalace a vizuál výstavy, která objekty nepředstavuje klasickou formou, ale akcentuje jejich vzájemný kontakt a působení. Tradiční princip vystavování exponátů se v architektonickém pojetí Gold Medal Studia stává předmětem hry. Důstojnost a vážnost střídá nadsázka, tvrdost a stálost jsou nahrazeny měkkostí a proměnlivostí. Výstavní sokly jsou mobilní, popírají nehybnost a podporují dialog předmětů a jejich autorů. V průběhu výstavy se instalace několikrát promění a mezi jednotlivými předměty vzniknou nové vztahy. Vizuální část výstavy je ozvučena mluveným slovem audio nahrávek vystavujících a jejich bývalým vedoucím ateliéru Jiřím Pelclem.

Kurátorky Alena Štěrbová a Klára Peloušková k výstavě sdělují: „Rozhodly jsme se propojit výstavu produktů, které již žijí mimo školní prostředí vlastním životem, s atmosférou ateliéru, pro niž jsou určující konzultace, diskuze a přemýšlení nejen nad prací vlastní, ale i prací ostatních kolegů a pedagogů. V doprovodném katalogu se pokoušíme formou rozhovorů zprostředkovat názory a vzpomínky absolventů na dobu jejich studia na UMPRUM a na profesora Jiřího Pelcla, jako vedoucího ateliéru.“

Svůj pohled na vlastní pedagogické působení v Ateliéru designu nábytku a interiéru v rozhovoru shrnuje i Jiří Pelcl, který mimo jiné, říká: „Absolventy vnímám jako atlety seřazené na startovní čáře. Někteří vyrazí okamžitě. Jiní jakoby nevědomky zaspali anebo vědomě přeslechli výstřel startéra, protože přemýšlí o důležitých věcech, které se pomalu vynořují z oparu dálky. Když vidím umělecké dílo (nezáleží na tom, jestli je to dům, objekt nebo design výrobku), které mě zaujme svojí originalitou a silou, přemýšlím, zda bych to sám také dokázal udělat. Když posléze zjistím, že autorem díla je můj bývalý student – cítím se šťastný.“

Kurátorky výstavy: Klára Peloušková a Alena Štěrbová

Architektura a grafické zpracování výstavy: Gold Medal Studio – Jakub Herza, Matúš Buranovský, Josef Tomšej

Instalaci podpořila firma SINFO Mladá Vožice

K výstavě je vydán katalog s informacemi o Ateliéru designu nábytku a interiéru, medailony vystavujících, seznamy absolventů, stážistů a současných studentů.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Dialog – Jiří Pelcl & absolventi