Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy „Deset“ (2 ateliéry Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín)

10. 5.-9. 6. / Galerie Czechdesign / Design

Do 9.6.2016 bude v galerii Czechdesign, Vojtěšská 3, Praha 1, přístupná zajímavá výstava „Deset“. Vstup na výstavu je zdarma.

Dva progresivní ateliéry Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se představují v Praze. V Galerii CZECHDESIGN bude od 11. května do 9. června k vidění výstava studentských prací mapující desetiletou existenci ateliérů Produktový design a Digitální design.

Myšlenka rozšířit zlínskou Fakultu multimediálních komunikací o nové obory, vzešla od tehdejšího vedení FMK UTB ve Zlíně. V roce 2006 byl založen Ústav vizuální tvorby jako detašované pracoviště sídlící v Uherském Hradišti, který se v následujícím akademickém roce rozdělil naateliéry 3D design a Vizuální komunikace.

Výuka v ateliéru 3D design se od počátku věnovala obalovému designu a návrhům prostředků podpory prodeje (P.O.P.), přičemž ve středu zájmu vždy převládal obecně design produktů. V nedávné době došlo k přejmenování na ateliér Produktový design, který srozumitelněji komunikuje jeho hlavní zaměření. Důraz na komplexnost však zůstává základním přístupem – od konceptu přes design produktu až po návrh P.O.P.

Ateliér Vizuální komunikace se od svých počátků zaměřoval na publikování v elektronických médiích. Nešlo však o pojetí, kdy se grafický design rozšiřuje o digitální výstupy. Cíleně byl budován nový, komplexní obor, jenž má své vlastní zákonitosti a postupy. Původní název ateliéru Vizuální komunikace tak i v tomto případě postupem času nahradil pojem Digitální design, který lépe vystihuje jeho zaměření.

Výstava představuje návštěvníkům to nejlepší, co na půdě ateliérů za deset let existence vzniklo. Jedná se o návrhy produktů, obalového designu a P.O.P. materiálů, šperků, webových stránek, uživatelských rozhraní apod. Výstavní panely doplňují fyzické modely či prototypy v reálném měřítku.

„Prvotní ideou bylo vybrat za každý ateliér 10 nejlepších prací od nejvýraznějších osobností, které by prezentovaly uplynulých deset let. Tento nápad jsme však následně rozšířili o další návrhy tak, aby si každý návštěvník dokázal udělat celkový obrázek o tvorbě studentů. Ve výsledku tak expozice nabídne 10×10 prací z každého ateliéru.“ říká ke koncepci výstavy vedoucí ateliéru Produktový design MA. Vladimír Kovařík.

Výstava je určena nejen odborné veřejnosti a studentům či pedagogům výtvarných škol, kterým nabízí možnost srovnání úrovně a zaměření zlínských ateliérů. Široké veřejnosti zprostředkovává pohled na současnou podobu produktového a digitálního designu v podání současných studentů i absolventů, kteří se již prosazují v reálné praxi.

Ateliér produktový design

Produkt – realizací to nekončí. V rámci studijní koncepce se orientujeme na designérskou praxi v několika rovinách: výrobní – uživatelské – etické. Důraz klademe na znalost materiálů, technologii a ergonomii, stejně jako na schopnost uvažovat nad produkty z pohledu koncového uživatele. Dlouhodobá udržitelnost i etická a environmentální zodpovědnost jsou nedílnou součástí designérského procesu, stejně jako otázky vedoucí studenty ke komplexnímu designérskému myšlení. Často řešíme návrh nejenom produktu, ale i jeho obalu a prostředků podpory prodeje. Proto je nutné, abychom byli schopni uvažovat v souvislostech a přiměřeně danému zadání. Při navrhování také klademe důraz na jeho komplexní obsah – od kresebné skici přes model či funkční prototyp až po prezentaci projektu. Spolupráce praxí nám pomáhá získávat zpětnou vazbu a kriticky nahlížet na svou práci.
Vedoucím ateliéru Produktový design je M.A. Vladimír Kovařík

www.23design.cz

Ateliér digitální design

Webové prezentace, mobilní aplikace, uživatelská rozhraní, informační architektura, interaktivní i vizuální design, motion grafika – to je zaměření ateliéru Digitální design. Navrhujeme řešení s ohledem na uživatele, ale hledáme i hranice možností nového média v podobě odvážných nápadů a vizí. Charakteristické je pro nás úzké propojení s příbuznými obory, od grafického designu, přes multimédia až po design produktů. Cílem studia není ovládnout všechny disciplíny digitálního designu dokonale, ale získat dostatečný rozhled a představu o svém dalším profesním směřování a rozvoji. Nové přístupy a technologie přijímáme otevřeně a se zájmem, zároveň však se snahou rozeznat principy od pomíjivých trendů.
Vedoucí ateliéru: MgA. Bohuslav Stránský

www.digitalnidesign.cz

Zdroj: Czechdesign, Daniela BinarováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy „Deset“ (2 ateliéry Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín)