Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Depository Archeology: Maxim Velčovský, Shuhei Fukuda, Jiří Krejčiřík, Jozef Mrva ml.

14. 11.-11. 2. / Kvalitář / Design

Do 11. 2. 2024 je v Galerii Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Depository Archeology: Maxim Velčovský, Shuhei Fukuda, Jiří Krejčiřík, Jozef Mrva ml.

Průvodní text kurátora Jana Dotřela:

Jedním z velkých dobrodružství poznání je snaha o rozkrývání dávných sedimentů minulosti. Zřejmě není tak důležité, zda se jedná o mentální fragment ze včerejška, který je pro nás těžké uchopit, nebo civilizační habitus starý tisíce let. Oblast výtvarného umění je výsostným kolbištěm střetu různorodých kontextů, jež mohou permanentně měnit svůj status. Každý z autorů výstavy Depository Archeology sahá do minulosti, aby zde pod mnohými vrstvami významů a řemeslných technik hledal jeden bod, který je vhodným adeptem pro reinkarnaci, znovu-uvedení nebo pro novou artikulaci.

V keramických nádobách Maxima Velčovského můžeme nalézat fragmenty dávných funkčních věcí sloužících profánním účelům. Mimo jiné jsou to právě keramické střepy, které jsou jedním z nejstarších archeologických faktorů určujících stáří minulých kultur. Reziduem minulosti par excellence je prastará japonská technika spočívající v kombinaci rybího klihu, vulkanického popela a plátkového stříbra. Tuto tisíciletou tradici transformuje vizuální umělec Shuhei Fukuda do současné minimalistické formy. Jiří Krejčiřík sahá do historie architektury tak, aby z ní vyselektoval určité prvky, multiplikoval je a zasadil do nového designového kontextu. A poslední práce Jozefa Mrvy ml. jsou dobrým příkladem vícevrstevnaté mozaiky, ve které se snoubí mnoho interpretačních vrstev v postmoderním multiversu.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Depository Archeology: Maxim Velčovský, Shuhei Fukuda, Jiří Krejčiřík, Jozef Mrva ml.