Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Dědičná pošta v Litomyšli (ze sbírky Ing. Romana Zoubka)

21. 4.-19. 6. / Poštovní muzeum / Historie

Do 19.6.2016 bude v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Dědičná pošta v Litomyšli (ze sbírky Ing. Romana Zoubka).

Jde o první výstavu ze zamýšleného cyklu, který každoročně představí jedno místo a region z pohledu tuzemské poštovní historie. Tentokrát veřejnost seznámíme s historií dědičné poštovní stanice ve východočeské Litomyšli od okamžiku jejího zřízení v roce 1754 až do roku 1892, kdy byla zestátněna.

Hlavní náplň výstavy tvoří exponát významného regionálního filatelisty Romana Zoubka, vznikající přes čtyřicet let a podrobně mapující dějiny litomyšlské pošty za pomoci mnoha dobových poštovních písemností. Kromě dokumentů listinné povahy jsou také prezentovány sbírkové předměty Poštovního muzea, využívané v poštovním provozu během daného období. Nechybí ani slavnostní uniforma dědičných poštmistrů z 19. století či privilegia dvou z nich, kteří působili právě v Litomyšli.
Kromě vývoje a úřední činnosti vlastní poštovní služebny se výstava věnuje též jejímu původnímu sídlu, které existovalo do roku 1853. Budova staré pošty v Litomyšli totiž upoutává pozornost z několika hledisek: především se dočkala literárního zpracování, neboť tvoří místo, kde se odehrává povídka Na staré poště, napsaná Aloisem Jiráskem roku 1881. Dále posloužila k ubytování císaře Josefa II., jenž město vícekrát navštívil během svých inspekčních cest, a s těmito pobyty se pojí příhody, které vstoupily do povědomí místních obyvatel. A konečně, tuto stavbu zachytil roku 1840 rektor litomyšlské piaristické koleje Florus Ignác Stašek na daguerrotypii, jež představuje dosud nejstarší doložený snímek fotografické povahy v českých zemích. Všechny tyto fenomény výstava zachycuje a uvádí do kontextu s dějinami poštovní stanice, včetně prezentace nově vytvořené repliky nejstarší české daguerrotypie. Na výstavě se významně podílí výpůjčkou svých sbírkových předmětů Regionální muzeum v Litomyšli.
Jako doprovodná akce se bude 23. 4. 2016 od 9 do 15 hodin konat příležitostná poštovní přepážka, kde bude možno zakoupit dopisnici vydanou k výstavě a nechat ji orazit příležitostným poštovním razítkem. Nad výstavou převzal záštitu Mgr. Jiří Junek, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Dědičná pošta v Litomyšli (ze sbírky Ing. Romana Zoubka)