Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Dávida Kurňavky – Are You Mine?

23. 3.-16. 4. / The Chemistry Gallery / Malba

Do 16.4.2017 bude v The Chemistry Gallery, Bubenská 1, Praha 7 (vstup od Vltavy), přístupná zajímavá a hustá výstava obrazů Dávida Kurňavky – Are You Mine?

Dávid Kurňavka ve svých obrazech nabádá diváka sledovat příběh, který se zdánlivě odehrává na pozadí a je rozmanitě vyprávěn skrze dvojznačné i jasně rozpoznatelné symboly, jako součást dnešní digitální kultury. Na první pohled dominantně vyobrazené madony zde nejsou přímé aktérky konkrétního příběhu, ale naopak jen jeho součástí. Stávají se tak patronkami daných situací, jsou zasaženy jejich vyústěním a nastávající rozhřešení či jisté smíření je naznačeno v lehkých konturách a divákovi je tak dáván prostor rozhodnout o jejich emocích.

Výstava Are You Mine je první solo výstava mladého slovenského výtvarníka a představuje jeho premiérový malířský cyklus.

Hudba na vernisáži:
Kay Buriánek
DJ Identic (David Novák & Jakub Novák)Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Dávida Kurňavky – Are You Mine?