Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy David Saudek: Praga Aeterna a křest publikace Rey Michalové: Karel Teige – kapitán avantgardy

Do 6.1.2017 bude v galerii Michal`s collection, Husova 13, Praha 1, 1.patro, přístupná zajímavá výstava obrazů Davida Saudka: Praga Aeterna.

V den vernisáže se zároveň konal slavnostní křest nové objemné publikace PhDr. Rey Michalové: Karel Teige – kapitán avantgardy.

Text Rey Michalové o Davidu Saudkovi:

David Saudek je nepřehlédnutelnou uměleckou osobností silné postmoderní generace, která na kulturní scénu nastoupila v 90. letech. Již během studií na Akademii výtvarných umění v Praze (1991–1997), kde prošel Ateliérem sochařství prof. Stanislava Kolíbala a Ateliérem nových médií prof. Michaela Bielického (tam působil i jako asistent), se vyprofiloval jako autor schopný rozvíjet svůj umělecký projev v širším spektru výrazových prostředků. Jeho tvůrčí počátky byly spjaty s gestickou malbou. Následně se hlavní těžiště jeho tvorby přeneslo do oblasti nových médií (video art, video instalace) a filmu, v níž byl několikrát významně oceněn. Postupně získala v jeho díle dominantní postavení malba. Výsledkem jeho konceptuálních úvah se staly obrazy, které vynikají koncentrovaností formy, a přitom zachovávají vícevrstevnatost obsahu. Autor vrší a fixuje symboly a významové asociace, vytváří synoptické obrazy. Zachycuje podstatu současné vizuality, inspirován obrovskou dostupností a bohatostí masmediální kultury, zejména na internetu, jenž je moderní formou uchovávání informací, a ve sdělovacích prostředcích. Pracuje s vrstvami záznamů, symbolů a podvědomých vzpomínek. Vychází z myšlenky, že každý znak vypovídá o kulturním prostředí a době, ale zároveň působí jako nezávislá, odosobněná struktura. Noří se i do kulturní historie lidstva a její „sedimenty“ (pravěk – figurální nástěnné malby z jeskyní Altamira, Lascaux; starověk – egyptské hieroglyfy; judaismus, islám) propojuje s novodobými symboly, logy, značkami, slogany, které někdy přetváří a naplňuje novými významy. Ustavuje velmi specifické souvztažnosti, kontaminuje minulost přítomností.

Obraz je třeba vidět jinak než pouhým „přijímajícím“, pasivním pohledem. Autor vybízí k tomu, aby divák vlastní myšlenkovou prací syntetizoval rozličné „plány“ přítomné na plátně. Paralely hledejme v moderní hudbě, specificky využívající harmonie a disonance, nebo třeba v novém dramatu, které již dávno překročilo klasický princip jednoty času a děje.

V jedné linii svého díla se vydává klasickou cestu pop-artu a využívá formu esteticky působivé „koláže“, v níž symboly transponuje do maximální zkratky. Až „typografickou“ jednoduchostí dosahuje mimořádné výrazové intenzity. Plátna kresebně i koloristicky vypointovává, pracuje s vyrovnanou úlohou barevné plochy a kresebných detailů. V druhé linii svého díla nechává rozehrát svou bohatou imaginaci ve výrazové sféře mezi realitou a její magickou podobou.

Autorova díla se dají rozčlenit do jednotlivých cyklů – jmenujme cykly „Zmizelé záznamy“, „Hrdinové“, „Gloria Slavia“, „Hraniční syndrom / Borderline-Syndrom“, „Resilience“, „Riders on the Storm“, „Holy Ways“, „Praga aeterna“ a další. Cyklus „Hraniční syndrom / Borderline-Syndrom“ souvisí se stejnojmenným kolektivním výstavním projektem na téma tzv. odsunu a česko-německého soužití v pohraniční oblasti Sudet, který byl představen ve významných státních galeriích v České republice a v Německu v Drážďanech a v Mnichově.

V cyklech „Riders on the Storm“ a „Holy Ways“ (2015-2016) David Saudek vytváří precizně promyšlené, více či méně reálné scény, které divákovi připomínají něco prožitého. Vyvolává dojem jakéhosi „déjà vu“, kdy prožitek důvěrné známosti je doprovázen pocitem něčeho zvláštního, tajemného a neobvyklého. Autor si vždy vybírá „hrdinu“, aktéra určité situace a snaží se zachytit jeho vnitřní stav. Znázorňuje motorkáře, cyklisty, za bouře i při jejím utišení, rychlá auta jako „krásné objekty“, ale i třeba dívku jako anděla, vznášejícího se ve zlatém jasu nad metropolí. Realizovaná díla jsou úchvatnými vizemi tajemství a síly přírody, aby se současně stala přesvědčivou metaforou o cestách životem.
Rea Michalová

David Saudek
Narozen 1966 v Praze

Studia: 1991-1997 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. S. Kolíbal, prof. M. Bielický).
Zastoupení ve sbírkách: Národní galerie v Praze – Nadace Jana a Milan Jelínek; Galerie Klatovy / Klenová; Muzeum Kampa – Sbírka Medy Mládkové; Museum of Modern Art New York – Gilbert and Lila Silvermann Foundation; Museum Ludwig, Köln; soukromé sbírky v ČR a zahraničíFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy David Saudek: Praga Aeterna a křest publikace Rey Michalové: Karel Teige – kapitán avantgardy