Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy #DATAMAZE – Datové bludiště

7. 6.-8. 6. / DOX / Instalace

Do 8.6.2020 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná velmi zajímavá výstava #DATAMAZE – Datové bludiště.

Centrum DOX ve spolupráci s Nadačním fondem Avast zahajuje projekt #DATAMAZE – Datové bludiště, který se zaměří na kritickou reflexi našeho fungování v digitálním světě. Cílem projektu je přispět k veřejné debatě na toto téma a zároveň inspirovat jednotlivce i skupiny k iniciování a rozvíjení vlastních aktivit a projektů.

Projekt #DATAMAZE – Datové bludiště představuje formát tzv. rozšířené výstavy: Koncept výstavy vyvíjející se v čase (work-in-progress) je zde spojen s pracovištěm a knihovnou, určenými pro aktivity a rozvíjení spolupráce napříč oblastmi a tématy, která kriticky reflektují naši existenci v digitálním prostředí.
Jak napovídá název, obecným tématem tohoto projektu je internet, datové či digitální bludiště, ve kterém se rodí často kontroverzní témata jako datová bezpečnost, různé aspekty využívání cílené reklamy, sociálních sítí a umělé inteligence, problematika manipulace s metadaty atd.
Po dobu dvou let bude prostor #DATAMAZE otevřený nejen diskuzím a aktivitám souvisejícím s těmito tématy, ale především digitálnímu umění – umělcům, kteří v digitálních technologiích nalézají nové a doposud netušené možnosti umělecké tvorby. Právě umělci totiž mohou otvírat nové a nečekané pohledy na naši existenci v digitálním světě, mohou jej zpochybňovat i glorifikovat a hledat v něm paradoxy i meze naší osobní svobody.
Jádrem rozšířené expozice je časová osa internetu, která diváky přehlednou formou seznamuje s téměř padesátiletou historií tohoto média. Pro výstavy ji poskytla rakouská platforma pro digitální umění Ars Elektronica a Fachhochschule Oberösterreich.

Aktivity návštěvníků #DATAMAZE se neomezí jen na zkoumání technologického vývoje. Budou sledovat také aktuálně probíhající procesy a současné fenomény – budování korporací či digitálních platforem – a také úskalí, na která běžně narážejí jejich uživatelé: činnost hackerských skupin, krádeže dat a jejich zneužívání atd. Tyto aktivity projektu #DATAMAZE budou mít především vzdělávací charakter a zaměří se především na mladou generaci vstupující do světa digitálních médií.
Vedle stálé expozice, která bude pravidelně poskytovat prostor digitálnímu umění, bude #DATAMAZE fungovat také jako otevřené pracoviště, kde budou probíhat improvizované workshopy a setkávání. Jeho součástí bude knihovna s virtuálními i tištěnými publikacemi a bude určené především vzdělávání a sebevzdělávání v oblasti digitální tematiky. Doprovodné a vzdělávací programy povedou školení lektoři Centra DOX, kteří zasvětí jednotlivé návštěvníky i školní skupiny do praxe používání digitálních technologií a jejich skrytých možností. Jak správně vytvořit hesla? Jak dodržovat hygienu a bezpečnost v sociálních sítích? Co jsou to metadata a co datový stín? A co hlubinný web nebo dark web? Programy #DATAMAZE budou na tyto otázky poskytovat praktické odpovědi.
Realizaci dvouletého fungování projektu podpořil Nadační fond Avast, který je také hlavním partnerem projektu.
“To, co pojí více než 400 milionů uživatelů s Avastem, je důvěra. To, co pojí Avast s uživateli, jsou data. Skrze data je náš produkt lepší a skrze data se zlepšujeme i jako firma. Avast je od počátku digitální firmou, ale neinovuje jen v oblasti produktu, ale také v tom, jak jako firma dokáže vytvářet hodnotu širší než zisk. Pro mě osobně je pak DATAMAZE prostorem, kde mohou lidé rozvinout svoji představivost, a který jim umožní získávat nové informace a zkušenosti, i za pomoci kolegů z Avast. Několik let mám tu krásnou příležitost učit a přednášet. A všechny ty semináře mi otevírají další a nové pohledy na příležitosti, výzvy i obavy související s daty.”
Miroslav Umlauf, Director Business Intelligence, Avast

Autor projektu: Michal Kučerák (DOX)

Umělecké projekty prezentované v rámci #DATAMAZE:

Paolo Cirio: Přízraky z ulice (2012–2018)
Digitální umělec Paolo Cirio intervenuje do světa v online režimu fungujících digitálních map. Nachází momenty z každodenního života zachycené kamerami streetview bez vědomí jejich protagonistů. Postava člověka je „ukradená“ digitálním a ztracená v automatickém systému datové sítě. Ale umělec ji dokáže vrátit: Dohledává záběr postavy, tiskne ji v životní velikosti a vylepuje ji zpátky na ulici, na místo, kde ji si ji systém přivlastnil.

Adam Harvey: Pozor na soukromí
Tento americký umělec žijící Berlíně se pohybuje na pomezí digitálního a konceptuálního umění. Ve veřejném prostoru vystupuje s provokativními prohlášeními ve formě burcujících plakátů, na nichž ironizuje digitální prohřešky i vše, co „může být použito proti nám“. A nabízí i pomoc: během výstav otvírá gift shopy, kde si člověk může koupit předměty, jež ho před špehováním chrání.

!Mediengruppe Bitnik: Random Darknet Shopper (Náhodný nákupčí na darknetu): sbírka pořízená botem (2014–2016)
Projekt připomíná staré utopie o vzpouře robotů. Jen v tomto případě jde o tzv. boty, které dnes vnímáme jako běžnou součást naší každodennosti nebo je spíše nevnímáme vůbec. Boty jsou čím dál tím nezávislejší a v určitou chvíli mohou začít jednat samostatně. Například po dobu trvání výstavy samostatně objednávat předměty, které se stávají součástí výstavy: knihy, nelegálně prodávané zboží či drogy… Na jedné z výstav !Mediengruppe Bitnik objednal bot samostatně tabletky drogy extaze, které zabavila policie. Je vinen umělec nebo digitální systém? Ústředním momentem tohoto projektu je právě otázka hranic zodpovědnosti.

Aram Bartholl: Zapomněli jste heslo? (2013)
Aram Bartholl vydal soubor osmi knih, které obsahují 4, 7 milionu hesel ukradených hackery sociální síti Linkedln v červnu 2012. Návštěvníci výstavy si mohou prolistovat knihy a najít v nich své vlastní heslo. Hesla jsou řazená v abecedním pořádku, přičemž login s Linkedlnu uváděný není. Vystavené budou také tisky obsahující tisíce hesel.

Performance uskupení Dust
Márie Júdová a Andrej Boleslavský připravili speciálně pro zahájení projektu #DATAMAZE čtyřminutový imerzivní zážitek ve virtuální realitě, který zkoumá hranice mezi virtuálním a skutečným světem, a zasahuje do oblasti participativní performance.
Kolektiv – kód, zvuk, obraz
Performance, s níž během vernisáže vystoupí otevřené mezinárodní sdružení tvůrců algoritmických vizuálů a elektronických hudebníků Kolektiv, je založené na tradici live codingu, umělecké formy využívající živé psaní kódu, vytvářející nástroje pro zvuk a obraz přímo před zraky diváků. Umělci společně s diváky společně improvizovaně píší kód, který se proměňuje ve zvuk a obraz. Složení Kolektivu se při každém koncertu proměňuje a pohybuje se mezi pěti až dvanácti hráči.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy #DATAMAZE – Datové bludiště