Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Dariny Peevové a Atanase Totljakova: Zdánlivé obydlí

Do 10.10.2019 bude v Bulharském kulturním institutu, Klimentská 6, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Dariny Peevové a Atanase Totljakova: Zdánlivé obydlí. Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Honza.

Bulharský kulturní institut v Praze představuje společnou výstavu Dariny Peevové a Atanase Totljakova Zdánlivé obydlí. Ta publiku nabídne možnost seznámit se s experimentem autorů, kteří přejímají obrazy předmětů z muzea Stanislava Dospevského a vytváří nový pohled na ně. Ze samotných předmětů nebo jejich částí vzniká objekt umělecké interpretace. Současní historici umění míní, že to byl právě Stanislav Dospevski, kdo v bulharském malířství začal se světskou malbou. Jeho dům v Pazardžiku, který výtvarník obýval v 19. století, dnes slouží jako výtvarná galerie. Do hledáčku pozornosti se v tomto projektu dostávají předměty, dává se jim jiný význam. Nejsou to pouze předměty každodenního užití nebo muzejní exponáty, vypovídající o své době, ale metafyzické objekty s novým uměleckým posláním. Autoři se prostřednictvím obyčejných věcí snaží komentovat a převyprávět témata jako význam smrti, věčnosti, viditelného a neviditelného apod.

Darina Peevová vystudovala uměleckou školu a později obor Grafika na univerzitě ve Velikém Tarnovu. Od roku 2007 je členkou Wien Künstlerhaus. Je autorkou mnoha samostatných výstav v Bulharsku i v zahraničí. Výtvarnice je nositelkou řady mezinárodních i národních ocenění z prestižních soutěží. Žije a tvoří v Bulharsku a Rakousku.

Atanas Totljakovje doktorem dějin umění. Přednáší na univerzitě ve Velikém Tarnovu na katedře Kresby. Má za sebou desítky samostatných i společných výstav.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Dariny Peevové a Atanase Totljakova: Zdánlivé obydlí