Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Darina Alster: Bezčasí

Do 15. 10. 2023 bude v Zámku Troja GhmP, U Trojského zámku 4/1, Praha 7-Troja, v podzemí přístupná zajímavá výstava Dariny Alster: Bezčasí.

Kurátorka: Jitka Hlaváčková

Site specific instalace s názvem Bezčasí / Timelessness, vytvořená pro nově otevřené prostory
Zámku Troja, je intimní emocionálně živou tkání spletenou z mnoha časových vrstev. Jejím
stavebním materiálem se staly autorčiny osobní vzpomínky na předčasně zesnulou matku, ale
zároveň i čas a místo, kde se nacházíme v tuto chvíli – okamžik naší fyzické přítomnosti.

Jádrem instalace je paměťové médium v podobě krabice diapozitivů, které před 30–40 lety používala
PhDr. Alena Alsterová, CSc. (1950–2000) při svých přednáškách o barokním umění na Katedře dějin
umění FF UK, kde působila v letech 1981–1994. Dílo Timelessness představuje nekonečný sled
překrývajících se projekcí obrazové mozaiky tvořené z motivů oltářů, architektonické plastiky a dalších děl barokního sochařství, skrze něž jako by se doba vzniku zámku prolamovala do současnosti. Osobní psychologická rovina díla, na niž odkazuje i tvarosloví odvozené z tzv. Rorschachových testů, koresponduje s umístěním díla v barokním podzemí, které zde reprezentuje vrstvu podvědomí a zasuté paměti. Skrze dialog abstraktních kompozic barokního tvarosloví s osobními vzpomínkami umělkyně zde znovu ožívá nejen část zapomenutého odborného archivu, ale v souběhu mnoha časových vrstev vyvstává okamžik zpřítomnění.

Téma Bezčasí dále přirozeně rozvíjí instalace Spací socha, která materializuje moment změněného
stavu vědomí i těla: spánku. V tomto kruhovém zlatobílém objektu si mohou diváci odpočinout nebo i
usnout a vnímat změnu plynutí času a významu věcí v prostoru imaginárních světů.

Výstava je dále doplněna sérií videoobjektů, tvořených složitě komponovanými záznamy autorčiných
dřívějších performativních projektů. Videoobjekt Pater Noster je dynamickým záznamem skupinové
performance Remembrance / Body of History, která proběhla dne 23. června 2021 v interiéru i okolí
Národní technické knihovny v Praze. Skupinové performance se zde vedle autorky zúčastnilo okolo
dvaceti pěti českých i zahraničních uměleckých performerů a performerek. Každá osobnost, v jedné
chvíli a na jednom místě a na základě své autorské invence, ztvárnila některý z mnoha motivů z historie okolních míst a jejich obyvatel. Projekce Theatrum Mundi je záznamem kolektivní performance, která se odehrála ve třech fázích v průběhu let 2016–2019: Agonie vzniku a zániku (Karlín Studios 2016), Stavy mysli (GASK 2018) a Topografie emocí (Veletržní palác NG 2019). V kolektivní performanci zde skupina několika desítek tanečníků a performerů představovala jeden živý organismus jako, slovy Komenského, v lidském mraveništi. V poslední fázi byly jednotlivé prvky skupinové performance prezentovány jako interaktivní videoinstalace. Projekt 24h performance, který byl v roce 2020 vytvořen jako reakce na první covidový lockdown, představuje hybridní mix mezi skupinovou performancí, reálným životem ve městě, hudebním festivalem, kolektivní zkušeností přežití, dočasnou autonomní zónou, natáčením filmu, demonstrací či nepřetržitou online konferencí.

Na výstavě je projekt prezentován jako konference v aplikaci Zoom, která je decentralizovaným záznamem skupinové performance, jež probíhala nepřetržitě 24 hodin v klubu Swim, v Galerii Ferdinanda Baumanna, v přilehlých ulicích Václavského náměstí a v domácnostech diváctva.

Na všech těchto kolektivních performativních projektech autorka spolupracovala s Michalem Kindernayem a Pavlem Havrdou. Autoři technické realizace vyvinuli aplikaci, díky níž je možné pracovat s videozáznamem zúčastněné kamery a výsledné nahrávky komponovat do mapovaných videoobjektů. 

Součástí výstavy byla rozsáhlá imerzivní skupinová performance Liquid Queer Memory, která proběhla prostorách Zámku Troja dne 22. srpna 2023 od 16 do 20 hodin. Akce byla performativní studií možnosti tekutosti či průběhovosti pomníku s tématem historie queer kultury. Koncepci performance autorka vytvořila společně s umělcem Martinem Kámenem a realizaci opět zajistil Pavel Havrda a Michal Kindernay.

Darina Alster je intermediální umělkyní, performerkou a techno-čarodějkou. Ve své tvorbě se věnuje
novým formám performance s inscenovanými prvky, kostýmy a site specific situační scénografií. Témata představení se pohybují od osobních mysticko-tělesných prožitků časovosti a silných emocí až k velmi angažovaným komentářům globálně sdílených aspektů současného světa, často vytěsňovaných či tabuizovaných.

Pracuje s napětím mezi zdánlivou racionalitou současných technologií a iracionalitou
médií archaických, jako jsou například astrologie, tarot, mýty a pohádky a jiné druhy náboženských i
světských archetypů. Často se přitom zabývá archivy osobní i společenské a institucionální paměti nebo pamětí specifického místa, kterou vnímá v osobních i politických souvislostech. Ke společenským tématům se dostává přes osobní tělesný prožitek, který, je-li uchopen jako generační výpověď, nabývá společenských i kritických přesahů. Osobní se tak stává politickým. Od roku 2019 společně s Kateřinou Olivovou zastává místo vedoucí Ateliéru nových médií 2 na Akademii výtvarných umění v Praze.

Kurátorka: Jitka Hlaváčková
Grafické řešení: Sofie Sorokina
Audio Timelessness: Polina Revunenko
Technická realizace: Michal Kindernay a Pavel HavrdaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Darina Alster: Bezčasí