Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Dante Daniel Hartl

Do 22.11.2019 bude v prostorách Literární kavárny, budovy Právnické fakulty UK, nám. Curieových 7, Praha 1 – roh ulic Pařížská a a 17.listopadu, přístupná zajímavá a hustá výstava Dante Daniela Hartla.

Dante Daniel Hartl (* 1994) je vizuální umělec s postkonceptuálním přístupem k médiu klasické malby, kterou studuje u Jiřího Černického a Michala Novotného na UMPRUM. Způsob Danteho umělecké reflexe stojí na široké škále tematických motivů a nesporné odvaze překračovat konvence i hranice běžného habitu. Svá díla tvoří z pečlivě selektovaných, již existujících artefaktů, jako jsou taxidermie (zvířecí hlavy) či jednorázová tetování obsažená ve žvýkačkách. Při tvorbě neužívá pouze mimetické principy, ale dotváří je vnějšími vlivy, například ponecháním na dešti.

Témata precizně ztvárněná v jeho díle se volně prolínají s jeho vlastními zkušenostmi – výrazný rukopis a sebejistý projev doplňuje nečekaně otevřeným dokumentováním svého hýřivého nočního života na polaroidové fotografie. Drogy, obnaženost, dekadence, imaginace…

Výstavu pořádá DSC Gallery společně s Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Dante Daniel Hartl