Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Daniela Balabána: Podstata osobní identity

Do 29. 4. 2022 bude v Trafo Gallery, Hala 14, Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 13, Praha 7, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Daniela Balabána: Podstata osobní identity.

Jedná se o velkou výstavu umělce Daniela Balabána (*1957), který si ve svých dílech klade existenciální otázky, zkoumá sebe samého a dotýká se víry. Ptá se, zda má smysl být malířem, proč je tady a jestli je v koho, anebo na koho (u)věřit. A zda je vůbec existence Krista důležitá proto, aby člověk uvěřil tomu, co skutečně chce?
Z výše jmenovaného vyvstává obsahová rovina maleb Daniela Balabána. Víra, respektive křesťanská tradice, prožívá v Balabánových malbách genezi. Počátky jeho koncentrované tvorby od 2. poloviny 80. let 20. století mají těžiště v redukované formě, která interpretuje zásadní témata víry prostřednictvím osobité nadsázky, jež se v následujících deseti letech posouvá do polohy citlivé a promyšlené ironie.
Důležitým aspektem autorovy tvorby posledních let je zdánlivě pak nenápadná, přesto zejména na tematickém pozadí pozoruhodná „nonpatriarchální“ tendence. Pochopitelně se můžeme odkazovat na Balabánovu fascinující rodinnou evangelickou tradici. Na straně druhé je třeba vyzdvihnout jeho rovnostářský tvůrčí přístup. Žena není jen zdrojem ploché fascinace a profánní nástavbou prostého symbolu matky. Zmíněná jemnost a citlivost v autorových malbách je v podstatě trvalým aspektem zhmotnění tohoto principu.
K výstavě vychází stejnojmenný dvojjazyčný katalog Podstata osobní identity, doplněný o úvodní slovo kurátora Jana Kudrny a rozhovor s malířem.
 
Více informací na www.trafogallery.cz.
 
Děkujeme partnerům výstavy: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Canadian Medical, Skupina ČEZ, LEX Auto, Art District 7, Radio Color, Radio 1, Kdykde.cz a Wine4You.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Daniela Balabána: Podstata osobní identity