Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

vernisáž výstavy Dana Gregora, Petra Puflera a Michala Pustějovského: Principy – jevy – počitky

Do 29.8.2015 bude v Galerii u prstenu, Jilská 14, Praha 1 (v přízemí i podzemí), přístupná výstava Dana Gregora, Petra Puflera a Michala Pustějovského: Principy – jevy – počitky. Otevřeno: Po – Ne: 11.00 – 20.00.

Společným tématem výstavy Dana Gregora, Petra Puflera a Michala Pustějovského je vztah umění a techniky. Odtud je odvozen i její název PRINCIPY – JEVY – POČITKY. Principy je míněn formální základ jejich děl – práce s daty, systémy kódů a jejich transformace. K tomuto základu patří i technické prostředky a aparáty, které ve své tvorbě používají. Protože jde však o projekty umělecké, je důležité že tyto abstraktní a technické předpoklady jsou využity k tomu, aby vytvořily novou smyslovou zkušenost. Na této úrovni už nemluvíme o datech, ani nás nezajímají technické podmíněnosti aparátů, ale vidíme věci – jevy nadané smyslem (v případě uměleckých děl pokud možno novým). Jevy jsou spojnicí mezi námi a světem a zároveň na nás smyslově a emočně působí – to je rovina našich počitků, rovina osobní a individuální, kde zakoušíme vlastní stavy, prožíváme je a hodnotíme.

Dan Gregor, Petr Pufler a Michal Pustějovský tuto „kategoriální směs“ každý promýšlí a zpracovává po svém. Jejich světelné či světelně-kinetické instalace a projekce však rozvíjejí obdobné téma: práci se světlem a prostorem. V galerijním prostoru tak vzniká proměnlivé, přitom ale sjednocené prostředí, v němž se vizuální základ prolíná s významovými akcenty.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
vernisáž výstavy Dana Gregora, Petra Puflera a Michala Pustějovského: Principy – jevy – počitky