Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Crashtest 9: Věci

13. 6.-4. 7. / Topičův salon / Instalace

Do 4.7.2019 bude v Topičově salonu, Národní 9, Praha 1, 1.patro, přístupná velmi zajímavá výstava Crashtest 9: Věci.

Srdečně Vás zveme na 9. ročník studentského výstavního projektu CRASHTEST, kdy se studenti oboru Dějiny křesťanského umění stávají poprvé kurátory.

Věci. Věci spoluutvářejí naší každodennost, kotví nás v prostoru a zároveň ho definují. S jejich pomocí existujeme. Zatímco k některým z nich přilneme více než k ostatním, jiné pro nás ztrácejí význam a další ho znovu získávají, když jim jejich funkční adaptací dáme nový smysl. Devátý ročník studentského výstavního projektu CRASHTEST se zamýšlí nad otázkou hodnoty věcí, které nás obklopují a ve čtyřech místnostech se snaží demonstrovat, že jejich hodnota je relativní. Svět obyčejných věcí je v zásadě paralelou ke specifickému světu věcí, kterým říkáme umění. V “aukci”, která se bude konat 25.6.2019 od 16.00, si návštěvníci sami mohou vyzkoušet, co jsou ochotni dát za věc, která je pro druhé už bezcenná.

Kurátoři: Adéla Bytelová, Eliška Ctiborová, Klára Frídlová, Vilém Kubáč, Kristina Pourová, Barbora Růzhová (studenti Dějin umění ÚDKU KTF UK, pod vedením PhDr. Milana Pecha, PhD.)Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Crashtest 9: Věci