Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Crashtest 13: Reality check

Do 15. 6. 2024 je v Galerii Jilská 14, Jilská 14, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Crashtest 13: reality check.

Srdečně zveme na zahájení třináctého ročníku projektu CRASHTEST, který vzniká v rámci kurátorského semináře na ÚDKU KTF Univerzity Karlovy. 

Realita jednoho končí tam, kde začíná realita druhého. Žijeme v těsné blízkosti, a přesto v jiných světech. Podle slovníku je realita (z lat. res – realitas) to, co skutečně je, případně souhrn všeho, co je, na rozdíl od pouhých představ, iluzí, přání nebo možností. Je takto chápaná realita dostačující? Existuje vůbec objektivní realita? Svět, který žijeme, je daleko více tvořen osobním prožíváním, myšlenkami, emocemi, ale třeba i kulturním prostředím. Různí jedinci proto mohou různě interpretovat a zakoušet stejnou “objektivní” realitu. Existují mnohé myšlenkové proudy, které formulují odlišné koncepce reality nebo způsoby jejího chápání. V současnosti jsme navíc obklopeni novými typy realit a prostředky, které nás často nutí tradiční pojetí zpochybňovat. Smyslem výstavy není dojít k jednoznačnému závěru, ale rozproudit dialog mezi umělcem a divákem.
 
Výstava REALITY CHECK prozkoumá, jak se může lišit podoba skutečnosti každého z nás. Cílem letošního projektu je zamyslet se nad tím, jak se vypořádáváme s individuálními pravdami a paralelními světy, které mohou být v rozporu, a přesto fungovat vedle sebe.
 
Vystavující autoři: Anna Gottwaldová (FUD UJEP), Michaela Jamborová (UMPRUM), Veronika Lehečková (VOŠG Hellichova), Adéla Mitová (FDULS ZČU), Nela Neubauerová (FUD UJEP), Vojtěch Nosek (FUD UJEP), Kateryna Orunbaieva (FUD UJEP), Vavřinec Vyoral (AVU), Lenka Zadražilová (FaVU VUT)
 
Kurátoři: Jana Hejdová, Agáta Kudláková, Eliška Ševcová, Aneta Vacková, Aneta Vašáková, Kristina Zakhovailo (studentky magisterského semináře Dějin křesťanského umění na KTF UK)
 
Vedení: Milan Pech 

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Crashtest 13: Reality check